הצגת פריטים הקשורים לתגית: ימים נוראים - ישיבת אור דוד

סגולה ליום הדין

תשובה על השאלה: אנו מתקרבים ליום הדין, ראש השנה שבו האדם נשפט על מעשיו, האם יש סגולה להנצל ולקבל סינגור ליום הדין?

סגולה לחזרה בתשובה

תשובה על השאלה: יש לי קרוב משפחה לא שומר תורה ומצוות ואני רוצה להתפלל עליו שיחזור בתשובה האם יש סגולה לכך?

אל תהיו שיכורים

בימים הנוראים אנו צריכים לזכור לנצל כל רגע ורגע לתורה ומצוות ולא לפספס את קדושת הימים האלו.
קטגוריה: ימים נוראים

בדיקת תפילין ומזוזות בחודש אלול

תשובה על השאלה: האם בחודש אלול צריכים לעשות בדיקה למזוזות וכן לתפילין או שזה רק מנהג חסידות, ומה עיקר הדין בבדיקתם?

לא יכול לעשות סליחות

תשובה על השאלה: מה הדין למי שהוא לא יכול לעשות סליחות בימי הרחמים, האם הוא יכול לעשות יחיד או לא?

מנהג הסליחות

תשובה על השאלה: מנהג ידוע ומפורסם בימי הרחמים והסליחות מראש חודש אלול לומר כל לילה בחצות את הסליחות לכפר על עוונותיו והגיע זכאים לדין. מה מקור למנהג זה?

הלכות תשובה להרמבם חלק ג

ביאור עניין שכר ועונש, עולם הבא ועולם הנשמות, סיום ביאור הלכות תשובה להרמבם.
קטגוריה: מועדים

הלכות תשובה להרמבם חלק ב

המשך ביאור הלכות תשובה להרמבם, באיזה ימים התשובה מתקבלת יותר ומגיעה עד כסא הכבוד.
קטגוריה: מועדים

הקב"ה אנחנו אוהבים אותך

בכל שנה הקב"ה נותן לנו יום גדול ועצום ומטהר אותנו ולנו נותר רק לצעוק - אבא אנחנו אוהבים אותך.
קטגוריה: ימים נוראים

יום כיפור

הנה אנו מתקרבים ליום כיפור, יום של שמחה גדולה שבו הקב"ה מטהר אותנו מכל עוונותינו ומחזיק את נשמתנו זכה וטהורה. כמה אנו צריכים להתחזק לקראת היום הגדול הזה.
קטגוריה: מעגל השנה
עמוד 7 מתוך 14