הצגת פריטים הקשורים לתגית: ימים נוראים - ישיבת אור דוד

אל תהיו שיכורים

בימים הנוראים אנו צריכים לזכור לנצל כל רגע ורגע לתורה ומצוות ולא לפספס את קדושת הימים האלו.
קטגוריה: ימים נוראים

בדיקת תפילין ומזוזות בחודש אלול

תשובה על השאלה: האם בחודש אלול צריכים לעשות בדיקה למזוזות וכן לתפילין או שזה רק מנהג חסידות, ומה עיקר הדין בבדיקתם?

לא יכול לעשות סליחות

תשובה על השאלה: מה הדין למי שהוא לא יכול לעשות סליחות בימי הרחמים, האם הוא יכול לעשות יחיד או לא?

מנהג הסליחות

תשובה על השאלה: מנהג ידוע ומפורסם בימי הרחמים והסליחות מראש חודש אלול לומר כל לילה בחצות את הסליחות לכפר על עוונותיו והגיע זכאים לדין. מה מקור למנהג זה?

הלכות תשובה להרמבם חלק ג

ביאור עניין שכר ועונש, עולם הבא ועולם הנשמות, סיום ביאור הלכות תשובה להרמבם.
קטגוריה: מועדים

הלכות תשובה להרמבם חלק ב

המשך ביאור הלכות תשובה להרמבם, באיזה ימים התשובה מתקבלת יותר ומגיעה עד כסא הכבוד.
קטגוריה: מועדים

הקב"ה אנחנו אוהבים אותך

בכל שנה הקב"ה נותן לנו יום גדול ועצום ומטהר אותנו ולנו נותר רק לצעוק - אבא אנחנו אוהבים אותך.
קטגוריה: ימים נוראים

יום כיפור

הנה אנו מתקרבים ליום כיפור, יום של שמחה גדולה שבו הקב"ה מטהר אותנו מכל עוונותינו ומחזיק את נשמתנו זכה וטהורה. כמה אנו צריכים להתחזק לקראת היום הגדול הזה.
קטגוריה: מעגל השנה

מנהג כפרות

תשובה על שאלה: למה אנחנו עושים כל שנה כפרות אם זה בתרנגול או בכסף מעל ראשנו. ומתי הזמן ואיך סדר הנוסח של הכפרות.

עשרת ימי תשובה

הימים בין ראש השנה ליום הכיפורים הם עשרת ימי תשובה. אומרים חז"ל מה זה תשובה, צריך לדעת שהיא מתחלקת לשלושה חלקים לחרטה וידוי קבלה לעתיד.
קטגוריה: מעגל השנה
עמוד 6 מתוך 13