הצגת פריטים הקשורים לתגית: ימים נוראים - ישיבת אור דוד

אבא מחכה לדגל שלנו

כמה מוטל עלינו להבין מה החשיבות שלנו כמה אנחנו אהובים על בורא עולם, אפילו שאנו קטנים ביותר ביחס לכל הבריאה המיוחדת הזאת, אבל אבא רואה אותנו ומחכה שנחזיר לו שלום.
קטגוריה: פסק זמן

המצווה של ראש השנה

מה המצווה החשובה ביותר ביום החשוב יום הדין ראש השנה, מצווה זאת היה השופר, מדוע היא סמל של ראש השנה ומה מיוחד בה?
קטגוריה: פסק זמן

הסערה בלב ים

סיפור מצמרר ומרגש מאוד, על סערה בלב ים. המלמד אותנו לקח חשוב מאוד, אם אנו נבין ונבחין שאין מי שיכול לעזור לנו אלא רק אבא שבשמים נקבל כל מה שחפץ ליבנו.
קטגוריה: הלקח שבסיפור

תכלית ראש השנה

תשובה על השאלה: נמצאים אנו ממש בפתחה של יום הדין הגדול, ראש השנה. הרבה אנשים לוקחים את היום הזה למטרת ברכות לתחילת שנה חדשה עם מתנות מרשימות, אבל שוכחים באמת מה מטרת היום הזה ומה חשיבותו.

עוצמת מעשים קטנים

אנו בסייעתא דשמיא מבינים את חובתנו בעולם הזה ומשקיעים בקיום המצוות ומעשים טובים, אבל הרבה פעמים אנו לא מבינים את העוצמה של כל מעשה ואפילו הקטן ביותר כמה שכרו גדול ונשגב בשמים.
קטגוריה: שיחת השבוע

ההכנה הראויה לראש השנה

אנו מתכוננים לראש השנה אבל לפעמים שוכחים את העיקר, האם אנו באמת מוכנים ליום הגדול והקדוש...
קטגוריה: מבט לחיים

ספרי חיים ומתים

בראש השנה דנים את כל העולם מי יחיה ומי ימות, למי יהיו חיים שלוים ולמי לא, מה עלינו לעשות להכתב בספר החיים?
קטגוריה: ימים נוראים

אבא אוהב אותך

סיפור מרגש המלמד אותנו כמה בורא עולם - אבא שבשמים אוהב אותנו, ואם היינו מכירים בגודל האהבה לא יכולנו להתרחק ממנו ואפילו לרגע קטן.
קטגוריה: הלקח שבסיפור

הפגישה עם מיסטר בעלז

סיפור עוצמתי המלמד אותנו על חשיבות ימים אלו הנקראים ימי רחמים וסליחות, שבהם אבא שלנו קרוב אלינו וכל מה שאנו חפצים יכול לתת לנו.
קטגוריה: הלקח שבסיפור

טבילה במקווה לראש השנה

תשובה על השאלה: בערב ראש השנה וכן בערב יום כיפור האם יש חובה לטבול במקווה להיות זכים ונקיים מעוונות או שזה רק מנהג טוב?
עמוד 5 מתוך 14