הצגת פריטים הקשורים לתגית: ימים נוראים - ישיבת אור דוד

מנהגי חודש אלול

מנהגים הנוהגים בחודש אלול ועד ליום כיפור הנקראים 'ימים נוראים'.
קטגוריה: ימים נוראים

דמעה ביום כיפור

מעלתה של הדימעה בימים הנוראים שמוחקת ומעברת עוון מעלינו ומבטלת גזרות לכל השנה.
קטגוריה: נקודה למחשבה

מי הוא צדיק ומי הוא רשע

מי שמרגיש את יום הדין הוא הצדיק האמיתי ומי שלא מרגיש צריך לפשפש במעשיו.
קטגוריה: ימים נוראים

חולת אהבה

האם האהבה שלנו לשם היא בריאה או חולה - אם כן מדוע אנו מורדים בו?
קטגוריה: ימים נוראים

על סף גורד שחקים

אדם צריך לראות את עצמו כאילו עומד בקצה והבחירה בידו לבחור בטוב או ברע.
קטגוריה: ימים נוראים

התבטלות למלך

מי שמקבל על עצמו את מלכות המלך חוץ ממשהו אחד - לא המליך את המלך כלל! כך גם במלכות שמים...
קטגוריה: ימים נוראים

לבטל את האני

איך אפשר לעורר את הלב למצוות התשובה, רק אם נצליח לבטל את ה'אני' שמסתתר בתוך ליבנו.
קטגוריה: ימים נוראים

תולה ארץ על בלימה

איך אפשר לעורר את הלב למצוות התשובה, רק אם נצליח לבטל את ה'אני' שמסתתר בתוך ליבנו.
קטגוריה: ימים נוראים

חיילים ללא גדרות ומכשולים

עיקר האדם לעמל יולד ורק עם עמל גודלים ועולים, וזה הגדרות והמכשולים שמחזק את החיילים.
קטגוריה: ימים נוראים

כח ההתמדה

עיקר עבודת השם הוא בהתמדה והחזקה, הרציפות והעקביות שיש בכל דבר.
קטגוריה: ימים נוראים
עמוד 12 מתוך 13