הצגת פריטים הקשורים לתגית: ימים נוראים - ישיבת אור דוד

חולת אהבה אני

איך זוכים ביום הדין? רק אם נאמר לקדוש ברוך הוא שאנו חולי אהבה אליו...
קטגוריה: נקודה למחשבה

הכניסה לזרים אסורה

בחודש אלול צריך להתחזק ולהיות כמו מבצר שרק בורא עולם יוכל להכנס ולא שום דבר אחר.
קטגוריה: ימים נוראים

הלכות סליחות

דיני אמירת סליחות, מתי ואיך אפשר לומר סליחות ודיני י"ג מידות.
קטגוריה: ימים נוראים

לקבל שבת בפנים מאירות

לקבל שבת זה רק בפנים שמחות ומאירות וככה זוכים להרגיש את קדושת השבת.
קטגוריה: שבת קודש

מנהגי חודש אלול

מנהגים הנוהגים בחודש אלול ועד ליום כיפור הנקראים 'ימים נוראים'.
קטגוריה: ימים נוראים

דמעה ביום כיפור

מעלתה של הדימעה בימים הנוראים שמוחקת ומעברת עוון מעלינו ומבטלת גזרות לכל השנה.
קטגוריה: נקודה למחשבה

מי הוא צדיק ומי הוא רשע

מי שמרגיש את יום הדין הוא הצדיק האמיתי ומי שלא מרגיש צריך לפשפש במעשיו.
קטגוריה: ימים נוראים

חולת אהבה

האם האהבה שלנו לשם היא בריאה או חולה - אם כן מדוע אנו מורדים בו?
קטגוריה: ימים נוראים

על סף גורד שחקים

אדם צריך לראות את עצמו כאילו עומד בקצה והבחירה בידו לבחור בטוב או ברע.
קטגוריה: ימים נוראים

התבטלות למלך

מי שמקבל על עצמו את מלכות המלך חוץ ממשהו אחד - לא המליך את המלך כלל! כך גם במלכות שמים...
קטגוריה: ימים נוראים
עמוד 11 מתוך 12