הצגת פריטים הקשורים לתגית: דין ומשפט - ישיבת אור דוד

מודה ועוזב ירוחם

הדרשה האחרונה של הימים הנוראים, לקראת יום הכיפור צריך לפחד אולי יש עלינו איזה גזירה רעה שנכתבה בראש השנה ורק יום כיפור יכול לבטלה.
קטגוריה: ימים נוראים

ראש השנה

לקראת ראש השנה, איך נזכה לצאת זכאים בדין? רק ע"י תשובה ומעשים טובים.
קטגוריה: ימים נוראים

אם אין דעת אין פחד

רק שאדם יודע ומכיר את הקב"ה אז הוא מפחד מיום הדין אבל שאין לאדם דעת ממה יפחד...
קטגוריה: ימים נוראים

על הכל יביא האלקים במשפט

אדם יכול ללכת אחרי מראה עיניו ותאוותיו אך לבסוף שידע כי על כל דבר ישפט במשפט הבורא.
קטגוריה: נקודה למחשבה

עומק הדין

כמה עומק הדין של הבורא, שאין הקדוש ברוך הוא מוותר על שום עבירה אפילו הקלה שבקלות.
קטגוריה: יהדות

עומק הדין

כמה עמוק דינו של הבורא: איך שהוא מדקדק כחוט השערה על כל עבירה ומצד שני שהוא לא מעניש אפילו בזכות אחת.
קטגוריה: דברי הרב
עמוד 2 מתוך 2