הצגת פריטים הקשורים לתגית: דין ומשפט - ישיבת אור דוד

השער לכל הטובות שבעולם

מה צריך לעשות כדי לזכות לכל הטובות שבעולם? היום נלמד כיצד להיות מאושרים באמת בעולם הזה ולזכות לחיי העולם הבא.
קטגוריה: יהדות

גילגול של כלב

כמה חמורה והתעסקות באש מצוות "בין אדם לחברו" שיכולה להשפיע על האדם אפילו לאחר מותו.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

מודה ועוזב ירוחם

הדרשה האחרונה של הימים הנוראים, לקראת יום הכיפור צריך לפחד אולי יש עלינו איזה גזירה רעה שנכתבה בראש השנה ורק יום כיפור יכול לבטלה.
קטגוריה: ימים נוראים

ראש השנה

לקראת ראש השנה, איך נזכה לצאת זכאים בדין? רק ע"י תשובה ומעשים טובים.
קטגוריה: ימים נוראים

אם אין דעת אין פחד

רק שאדם יודע ומכיר את הקב"ה אז הוא מפחד מיום הדין אבל שאין לאדם דעת ממה יפחד...
קטגוריה: ימים נוראים

על הכל יביא האלקים במשפט

אדם יכול ללכת אחרי מראה עיניו ותאוותיו אך לבסוף שידע כי על כל דבר ישפט במשפט הבורא.
קטגוריה: נקודה למחשבה

עומק הדין

כמה עומק הדין של הבורא, שאין הקדוש ברוך הוא מוותר על שום עבירה אפילו הקלה שבקלות.
קטגוריה: יהדות

עומק הדין

כמה עמוק דינו של הבורא: איך שהוא מדקדק כחוט השערה על כל עבירה ומצד שני שהוא לא מעניש אפילו בזכות אחת.
קטגוריה: דברי הרב
עמוד 2 מתוך 2