הצגת פריטים הקשורים לתגית: אהבת השם - ישיבת אור דוד

הוכחה מפתיעה

נמשל נפלא מהמגיד מדובנא כמה הקב"ה אוהב את עם ישראל וכל מה שעושה הכל לטובה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

אבא אוהב אותך

סיפור מרגש המלמד אותנו כמה בורא עולם - אבא שבשמים אוהב אותנו, ואם היינו מכירים בגודל האהבה לא יכולנו להתרחק ממנו ואפילו לרגע קטן.
קטגוריה: הלקח שבסיפור

פרשת כי תבא - הקללה היא ברכה

בפרשת השבוע ישנם תשעים ושמונה קללות, אבל צריכים אנו להבין שגם הקללות האלו אינם אלא ברכות, ובורא עולם אוהב אותנו ומברך אותנו וכל הקללות הם רק ליישר את דרכינו.

ואהבת את השם

איך זוכים לאהבת השם? עצות מעשיות לזכות לחיות את החיים עם ואהבת את השם אלוקיך כל יום.
קטגוריה: רבנים אורחים

חולת אהבה

האם האהבה שלנו לשם היא בריאה או חולה - אם כן מדוע אנו מורדים בו?
קטגוריה: ימים נוראים