הצגת פריטים הקשורים לתגית: מצוות ציצית - ישיבת אור דוד

טלית למה את בוכה

הרצאה חזקה בנושא מעלת הציצית וקדושתה, וכמה חמור עונש ביטולה.
קטגוריה: יהדות

הלכות ציצית חלק ב

המשך הלכות ציצית, ברכה וטלית מושאלת ושאר דינים בטלית.
קטגוריה: השכמת הבוקר

הלכות ציצית

פתיחה להלכות ציצית, סוגי ציצית וקשירה לשמה, דיני הטלית והציציות.
קטגוריה: השכמת הבוקר