הצגת פריטים הקשורים לתגית: יסורים - ישיבת אור דוד

אישה רעה

סיפור מצחיק מה מעלתן של היסורים שאפילו אישה רעה יכולה לפטור את האדם מהגהנום.
קטגוריה: נקודה למחשבה

מעלת היסורים

כמה צריך להודות להשם שיש לאדם יסורים שהם ממרקים אותו מכל העוונות ואין הוא יודע מתן שכרן של יסורים.
קטגוריה: מעלת היסורים

הנסתרות והנגלות

היסורים שמגיעים אל האדם בעולם הזה הם מתנה גדולה ואף שהם נראים רעים הם טובה נצחית לנשמה.

תשובה ויסורים

כמה חשוב לעשות תשובה שלימה, ואין לאדם לומר בכל זאת אני כבר רחוק אז המשיך לחטוא. אלא שכל הזמן ובכל עת אפשר לעשות תשובה, ואין תשובה שלא מכפרת.
קטגוריה: שבט מוסר

פרשת תצוה - לשמוח ביסורים

אם כל אחד ידע כמה היסורים מקרבים אותו אל הבורא ומסירים ממנו גזרות רעות היה שמח עד מאד ומקבלם באהבה.

נחפשה דרכינו ונחקורה

בעקבות המצב הנורא והגזירות הקשות בעם ישראל צריכים אנו לפשפש במעשינו ולחפש אחר דרך האמת.
קטגוריה: יהדות

מעלת היסורים

מעלתם של היסורים שהם ממרקים עוונותיו של האדם ובזכותם הוא זוכה בדין לעולם הבא.
קטגוריה: דברי הרב

כי תצא אש ומצאה קוצים

הרצאה האחרונה בסדרת ההרצאות צדיק ורע לו רשע וטוב לו, העוסקת ביסורים של הצדיקים לכפר על העברות של הרשעים.

נשמות גבוהות ונשמות נמוכות

המשך של סדרת ההרצאות צדיק ורע לו, יש צדיקים עם נשמות גבוהות שעבירה קטנה אצלם פוגמת בעולמות ולכן הם צריכים תיקון מיוחד.

לכל יסורים יש מטרה

תחילת סדרת ההרצאות צדיק ורע לו רשע וטוב לו עוסקת במעלת היסורים, ולהאמין שלכל יסורים יש מטרה.
עמוד 2 מתוך 2