הצגת פריטים הקשורים לתגית: שבת - ישיבת אור דוד

קידוש ליל שבת חלק ד

המשך דיני קידוש, מה הדין שאין לו יין אלא לקידוש אחד, מה עדיף קידוש היום או קידוש הלילה, ועוד דיני עדיפות בין ליל שבת ליום השבת.

קידוש ליל שבת חלק ג

האם נשים חייבות בקידוש ליל שבת, ומתי יוצאים ידי חובת קידוש בלילה?

קדושת השבת

קדושתה של השבת גורמת לכל יהודי ויהודי הרגשה פנימית ומסתורית לאושר רוחני שאין כמוהו.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת ויקהל - מתנה טובה

איך מסרו היהודים עצמם למען השבת - האם אנו הולכים בדרכיהם או שאנו מבזים את המתנה הטובה שנתן לנו הבורא מבית גנזיו...

קידוש ליל שבת חלק ב

המשך דיני קידוש, מנהג לקידוש בבית הכנסת ועוד הלכות ודינים.

קידוש של שבת ויום טוב

הלכות ודיני קידוש בשבת ובימים טובים, האם הקידוש מהתורה או מדרבנן.

טועה בתפילות שבת חלק ג

סיום הלכות טועה בתפילות שבת, המשך דין יחיד שטעה בתפילה, ודיני שליח ציבור שטעה בתפילות שבת.
קטגוריה: תפילות שבת

רוממות השבת

קדושת השבת מביאה את האדם לרוממות גדולה ומקרבת אותו לאביו שבשמים.
קטגוריה: רבנים אורחים

טועה בתפילות שבת חלק ב

המשך דיני טועה בתפילות שבת, בתפילת שמונה עשרה בכל תפילות השבת.
קטגוריה: תפילות שבת

טועה בתפילות שבת

הלכות טועה בתפילות שבת, מתי חוזר בתפילה ומתי לא, בכל תפילות השבת.
קטגוריה: תפילות שבת
עמוד 30 מתוך 32