הצגת פריטים הקשורים לתגית: שבת - ישיבת אור דוד

שהיה והטמנה בערב שבת

דיני שהיה והטמנה בערב שבת, כיצד מותר לשמר אוכל על הפלטה או על אש מכוסה, והאם מותר להטמין אוכל לשבת.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכות בערב שבת

המשך דיני הכנות לשבת, מלאכות שמתחילים לעשות בערב שבת ונמשכות לשבת, ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת

הכנות לשבת

דיני הכנות לשבת, קריאת שנים מקרא ואחד תרגום, הכנות המאכלים לשבת ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת

הקדמה להלכות שבת

מהי מצוות השבת, והאם גם נשים חייבות במצווה זו, מה אנו מצווים לעשות בשבת ועוד ביאורים נפלאים על מצוות השבת.
קטגוריה: הלכות שבת

יין של קידוש חלק ג

המשך דיני היין של קידוש, על איזה יין אפשר לברך בורא פרי הגפן, וכמה השיעור של מים מותר לערב ביין.

הלב המכוסה לתשובה

סיפור על יהודי זקן אחד שהתחיל להידרדר בילדותו מדרך ה' אבל האדמו"ר מבאלז נתן לו הבטחה על שמירת השבת שלמרות הכל ישמור עליה ולא יחלל אותה.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

סדר קידוש של שבת

הסדר הנכון על פי עדות שונות לעשות קידוש של שבת, אמירת שלום עליכם ואשת חייל ועוד.

כוס של קידוש חלק ב

המשך הלכות כוס של ברכה, כיצד נפגמת הכוס ואיך מתקנים אותה, צורת הכוס ועוד דיני כוס של קידוש.

כוס של קידוש חלק א

הלכות כוס של ברכה, איך מכינים את הכוס, כיצד מוזגים את היין ודיני כוס שנפגמה.

סידור שולחן השבת

דיני סידור השולחן שבת, כיצד מניחים את הלחם בשולחן ומנהגים שונים בעריכת השולחן
עמוד 29 מתוך 32