הצגת פריטים הקשורים לתגית: כבוד הזולת - ישיבת אור דוד

כבוד רבו ותלמיד חכם חלק ב

הלכות תלמידי חכמים, מעלתם וזהירות מכבודם. האם כל רב או מישהו שמחזק הוא רבו או לא.
קטגוריה: מצוות שונות

כסף בתמורה

צדיקים היו נזהרים תמיד בבין אדם לחברו גם אם הם לא היו אשמים אלא רק רצו להזהר שלא יהיה עליהם שום קפידה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

בזכות שיחת טלפון

חומרת בין אדם לחברו מאד צריכה זהירות שאפילו פגעת בחברך בטעות מידת הדין מתוחה וכ"ש שפוגעים בכוונה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

איזהו מכובד

כמה שאדם יותר עשיר פנימה או לא מחפש חסרונות אלא הוא יותר מכבד ומהעריך את השני, אבל אדם שהוא ריקן כל הזמן יהיו עיניו ומחשבותיו אצל החסרונות של השני.
קטגוריה: שיחת השבוע

ערך האדם

דברים בסיסים לערכו של האדם והנהגותיו הבסיסיות עם הבריות ועצות נכונות בעבודת השם.
קטגוריה: שבט מוסר

בין אדם לחברו

חומרת הדין במצוות שבין אדם לחברו ומדוע אנו כל כך לא נזהרים בזה...
קטגוריה: בין אדם לחברו

הנתינה מקשרת

שאדם נותן הוא מתחבר ומתקשר לחברו, ולכן צריך להרבות בנתינה.
קטגוריה: בין אדם לחברו

רבי פנחס ונהר גינאי

סיכום סידרת בין אדם לחברו, כמה חשוב להזהר בחבר וזה נלמד מהסיפור של רבי פנחס שרצה לחצות את הנהר.
קטגוריה: בין אדם לחברו