הצגת פריטים הקשורים לתגית: התבוננות - ישיבת אור דוד

מי הגב שלך?

מי שהולך בדרכה של תורה יש לו שורשים עד האבות אבל מי שלא הולך בדרך התורה, איזה שורשים יש לו?
קטגוריה: דברי הרב

מידות הנפש באדם

סדרת הרצאות חדשה בנושא עבודת המידות, איך מתקנים כל מידה ומידה ומעבירים אותה אל עבודת השם.
קטגוריה: עבודת המידות

עץ הדעת טוב ורע

גם היום יש עץ החיים ועץ הדעת - עץ החיים הוא התורה הקדושה, ועץ הדעת זהו הרחוב...
קטגוריה: דברי הרב

כמה אדם נהנה בחיים

חשבון מדהים אדם שחי שבעים שנה בעולם הזה כמה זמן באמת הוא נהנה ושמח אחרי כל העמל והיגיעה שלו.
קטגוריה: דברי הרב

תתחיל להשתמש בשכל שלך

שכל אחד עושה מה שהשני עושה ולא משתמשים בשכל וחושבים אז יורדים למטה מטה עד עפר.
קטגוריה: דברי הרב

מצות אנשים מלומדה

איך לא ליפול ברשת היצר הרע ולעשות את המצוות כמצות אנשים מלמודה...
קטגוריה: שבט מוסר

להסתכל קדימה

ברחוב לא חושבים עם השכל אלא הולכים בשיררות הלב, אבל אם אדם יסתכל קדימה ויחשוב לאן הוא הולך - לאבדון...
קטגוריה: דברי הרב

חטא המרגלים

מה היה חטאם של המרגלים? ומדוע נגזר עליהם עונש כל כך כבד, להם ולדורות אחריהם?
קטגוריה: שיחת השבוע

מרבה נכסים מרבה דאגה

הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רימה מרבה נכסים מרבה דאגה מרבה עבדים מרבה גזל מרבה שפחות מרבה זימה מרבה נשים מרבה כשפים מרבה תורה מרבה חיים מרבה ישיבה מרבה חכמה קנה שם טוב קנה לו לעצמו קנה דברי תורה קנה חיי העולם הבא.
קטגוריה: פרקי אבות

יצר הרע מתחיל בחוט השערה

בואו נלמד את תחבולותיו של היצר הרע, שהוא מתחיל עם האדם בדבר קטן אפילו כחוט השערה.
קטגוריה: יהדות
עמוד 18 מתוך 22