הצגת פריטים הקשורים לתגית: ציצית - ישיבת אור דוד

הלכות ציצית חלק ג

המשך הלכות טלית גדול, צבע הטלית והציציות.
קטגוריה: הלכות בן איש חי

הלכות ציצית חלק ב

המשך דיני טלית וציצית והברכה שמברכים, איך ומתי...
קטגוריה: הלכות בן איש חי

הלכות ציצית חלק א

דיני טלית גדול וטלית קטן, האם להוציא ציציות בחוץ או לא?
קטגוריה: הלכות בן איש חי
עמוד 2 מתוך 2