הצגת פריטים הקשורים לתגית: ציצית - ישיבת אור דוד

מצוות ציצית

מצווה גדולה שהעושה אותה כאילו קיים בכל רגע את כל המצוות היא מצוות ציצית. האם באמת מצווה זו היא גם שומרת על האדם, ומדוע זכינו למצווה זו.
קטגוריה: מושג יהודי

טלית קטן

מה השיעור של טלית קטן? ומה הדין אם מחליף טלית קטן בטלית קטן אחר האם צריך לברך?
קטגוריה: השכמת הבוקר

הטלת חוטי הציצית בבגד

האם טלית של חמישה כנפות חייבת בציצית? וסדר הטלת הציציות בבגד.
קטגוריה: השכמת הבוקר

ציצית חלק ג

האם צריך לבדוק את הציציות אם נקרעו? מה הדין אם נפלה טליתו מעליו? באיזה צבע צריך להיות בגד הטלית? ובאיזה סוג בד מקיימים מצות ציצית מהתורה?
קטגוריה: השכמת הבוקר

ציצית חלק ב

האם צריך לכסות את ראשו בטלית בזמן התפילה, ומה הדין חוטי ציצית שנסתבכו האם חייב להפרידם והאם יש הידור לעשות עטרה בראש הטלית.
קטגוריה: השכמת הבוקר

סדר עטיפת הטלית

סדר עטיפת הטלית כהלכתה, האם מותר לומר פסוקים בזמן התעטפות בטלית ועד מתי מותר לברך אם שכח.
קטגוריה: השכמת הבוקר

ציצית חלק א

ברכת הטלית, והאם מותר לנשק את הטלית אחר שברך עליה, והאם מותר להתפלל ללא טלית.
קטגוריה: השכמת הבוקר

הלכות ציצית חלק ו

סוף הלכות ציצית, דין טלית שבלתה ושאר הלכות טלית ותחילת הלכות תפילין.
קטגוריה: הלכות בן איש חי

הלכות ציצית חלק ה

דיני קטן בציצית, מתי חיוב ציצית חל על האדם.
קטגוריה: הלכות בן איש חי

הלכות ציצית חלק ד

דיני חוטי הציצית, האם מותר לחתוך או לא, מה צבעם ועוד.
קטגוריה: הלכות בן איש חי
עמוד 1 מתוך 2