מעלת יראת שמים והלכות ציצית

מאת: 
קטגוריה: בהלכה ובאגדה
ת. פרסום: 25 מאי 2021
שיעור בנושא חיזוק ביראת שמים ואשרי האדם אשר משקיע להתחזק ביראת שמים. וכן הלכות ציצית באיזה בגד מחוייבים בציצית, ועוד כמה דיני הלכה זו.
  • מוסר וביקורת
  • הרב דניאל זר
  • תשפ"א
  • עד 60 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/MUSAR/81/Tsisit.mp4