מהו פורים

20 מרס 2019  |  מאת:  |  נצפה 103 פעמים
מהו יום פורים וכמה יום זה חשוב ומיוחד וכן כל חודש זה הוא חודש של שמחה לעם ישראל.

כמה משלוחי מנות נותנים

20 מרס 2019  |  מאת:  |  נצפה 102 פעמים
תשובה על השאלה: כמה משלוחי מנות אנו צריכים להביא בפורים, וכמה מנות צריך שיהיה בכל משלוח, ועוד פרטי הדין.

להתפלל כמו תינוק

20 מרס 2019  |  מאת:  |  נצפה 66 פעמים
אדם שמתפלל למחילת עוונותיו כמו תינוק הנולד שין בו שום חטא תפילתו מתקבלת, ואיך זה קשור לימי פורים.

מהו הטוב האמיתי

19 מרס 2019  |  מאת:  |  נצפה 39 פעמים
מגילת אסתר מלמדת אותנו מהו הרע האמיתי ומהו הטוב האמיתי ואפילו בתוך ההסתר אפשר לראות אותו.

דיני תענית אסתר

18 מרס 2019  |  מאת:  |  נצפה 450 פעמים
תשובה על השאלה: לפני פורים אנו צמים תענית אסתר, מי חייב לצום ומי פטור מתענית זו, ועוד שאר פרטי התענית.

האם אבל נותן משלוח מנות

18 מרס 2019  |  מאת:  |  נצפה 23 פעמים
תשובה על השאלה: האם אדם שהוא אבל יכול לקבל משלוח מנות או שאי אפשר משום ניתן שלום לאבל, והאם האבל חייב בנתינת משלוח מנות.

מה המטרה של שס

14 מרס 2019  |  מאת:  |  נצפה 26 פעמים
מהי המטרה העיקרית של מפלגת ש"ס - להלחם עם המפלגות השמאל שרוצות לעקור תורה מישראל.

מידת השמחה

14 מרס 2019  |  מאת:  |  נצפה 54 פעמים
מהי מידת השמחה, כדי לזכות לשמחה חייבים להגיע לאמונה שלימה שהכל לטובה.

מי נקרא אדם

14 מרס 2019  |  מאת:  |  נצפה 75 פעמים
רק אדם שהוא ירא שמים ראוי להקרות בתואר של 'אדם' השלם שהוא נזר הבריאה.

איך התפילה מתקבלת

14 מרס 2019  |  מאת:  |  נצפה 30 פעמים
אדם מתפלל כל יום ומבקש את צרכיו, כיצד נוכל שתפילתינו תתקבל. אם נעשה את מה שחז"ל אומרים מובטח שיתקבלו תפילותינו.

לקדש מיד לאחר בית הכנסת

14 מרס 2019  |  מאת:  |  נצפה 14 פעמים
תשובה על השאלה: מתי צריכים לקדש על היין בשבת, האם כשמגיעים מיד מבית הכנסת או שאפשר לחכות כמה זמן.

הפרי והקליפה

13 מרס 2019  |  מאת:  |  נצפה 19 פעמים
משל נפלא שסיפרו המהר"ל מפרג והאדמו"ר רבי אלימלך מליז'נסק מה יקרא בזמן האחרון בעת ביאת המשיח.
עמוד 1 מתוך 162