המדריך המלא לחג פורים

ישיבת אור דוד
הלכות וסרטונים בנושא חג פורים ומגילת אסתר
 
ברוכים הבאים למדריך המלא לחג הפורים!
במדריך זה תוכלו לצפות שיעורים או לקרוא מאמרים בהלכות פורים, חודש אדר, קריאת המגילה ושאר מצוות יום פורים. בנוסף תמצאו כאן הרצאות וקצרים בנושא חודש אדר וחג פורים.

בחודש פורים יש מצווה חשובה שנותנים "זכר למחצית השקל", השנה מחצית השקל הוא 20ש"ח. וכתבו בפוסקים שכל מי שנותן מחצית השקל מובטח לו שהוא בן העולם הבא, לא יקרה לו פגע רע ויאריך ימים. לפרטים נוספים לחצו כאן!
וכן ניתן לקיים מצוות מתנות לאביונים, אפשר לתת אף קודם פורים וכבוד הרב דניאל זר יהיה שליח שלכם ביום פורים לתת את המעות לאברכים עמלי תורה. לנתינת מתנות לאביונים און-ליין לחצו כאן!
חג פורים שמח.

הלכות פורים לצפייה

הלכות פורים וחודש אדר הרב יורם סרי
קטגוריה: מועדים
הלכות חודש אדר ומחצית השקל, דיני תענית אסתר והלכות היום הגדול פורים, קריאת המגילה משלוח מנות וסעודת פורים.
לצפייה לחץ כאן...
 

ביאור מגילת אסתר הרב יורם סרי
קטגוריה: מועדים
ביאור מגילת אסתר ע"פ פירושו של הגאון מוילנא, סדר השתלשלות המאורות והניסים הנסתרים במגילה.
לצפייה לחץ כאן...
 

הלכות פורים וחודש אדר לקריאה

חודש אדר הרב רועי גנון
קטגוריה: חג פורים
מלחמת עמלק בעם ישראל, וחיוב פרשת זכור וחיוב שמיעת פרשת פרה.
לצפייה לחץ כאן...
 

מנהגי חודש אדר הרב רועי גנון
קטגוריה: חג פורים
מדוע מרבים בשמחה בחודש אדר, הלכות זכר למחצית השקל ותענית אסתר.
לצפייה לחץ כאן...
 

מתנות לאביונים הרב רועי גנון
קטגוריה: חג פורים
הלכות מתנות לאביונים ביום הפורים, מה צריך לתת וכמה, ומי נקרא אביון אשר ראוי לתת לו.
לצפייה לחץ כאן...
 

קריאת המגילה הרב רועי גנון
קטגוריה: חג פורים
מי חייב לשמוע את המגילה?, מה הדין אם באמצע שאדם שומע את קריאת המגילה לא שמע כמה מילים?
לצפייה לחץ כאן...
 

סעודת פורים ועל הניסים הרב רועי גנון
קטגוריה: חג פורים
אחד ממצוות יום הפורים הוא לעשות סעודה, כמו שרשום "לעשות אותם ימי משתה ושמחה", הלכות ומנהגים של סעודת פורים וכמה מדיני יום הפורים.
לצפייה לחץ כאן...
 

משלוח מנות הרב רועי גנון
קטגוריה: חג פורים
איך מקיימים מצוות משלוח מנות? האם שתיה נחשב מנה? חייל שנמצא בצבא ביום פורים איך יקיים מצוות משלוח מנות?
לצפייה לחץ כאן...
 סרטונים קצרים בנושא פורים

מחצית השקל הרב צחי פודוליאנו
קטגוריה: מעגל השנה
מהו מחצית השקל ומתי עם ישראל היה נותן, מדוע נותנים דוקא בחודש אדר ומדוע גם שאין בית מקדש אנו נותנים זכר למחצית השקל.
לצפייה לחץ כאן...
 

פורים יש גם היום הרב צחי פודוליאנו
קטגוריה: מעגל השנה
הקורא את המגילה לא כסדרה לא יצא ידי חובה. הטעם לדבר שלא יראה את הניסים במגילה. הקב"ה שומר ומנהיג אותנו בהשגחתו הכללית והפרטית בכל דור ודור.
לצפייה לחץ כאן...
 

סעודת פורים הרב צחי פודוליאנו
קטגוריה: מעגל השנה
אחת מהמצוות של יום פורים הינה הסעודה. ומעלה גדולה יש בעניין האכילה ביום פורים.
לצפייה לחץ כאן...
 

מצוות יום הפורים הרב צחי פודוליאנו
קטגוריה: מעגל השנה
הסבר על מצוות יום פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים וגם מהו המנהג של תחפושות.
לצפייה לחץ כאן...
 


שואל ומשיב בנושא פורים

זכר למחצית השקל הרב אשר זנזורי
קטגוריה: שאלות ותשובות בהלכה
תשובה על השאלה: מי צריך לתת זכר למחצית השקל וכמה השיעור, ולמה אנו עושים זאת כל שנה?
לצפייה לחץ כאן...
 

מצוות פורים הרב אשר זנזורי
קטגוריה: שאלות ותשובות בהלכה
תשובה על השאלה: איזה מצוות צריכים לעשות בימי פורים ומתי זמנם ובמה יוצאים בהם ידי חובה?
לצפייה לחץ כאן...
 

תחפושות הרב אשר זנזורי
קטגוריה: שאלות ותשובות בהלכה
תשובה על השאלה: מדוע אנחנו כל שנה מתחפשים ומה המנהג לכך, והאם יש דברים שאסורים בתחפושות?
לצפייה לחץ כאן...
 

חייב איניש לביסומי הרב אשר זנזורי
קטגוריה: שאלות ותשובות בהלכה
תשובה על השאלה: ידוע מאמר חז"ל חייב איניש לביסומי, מדוע אנחנו בימי פורים שותים יין, והאם חייב לשתות ומה המידה לכך, והאם יוצאים ידי חובה במשקאות אחרים?
לצפייה לחץ כאן...
 

קריאת מגילה הרב אשר זנזורי
קטגוריה: שאלות ותשובות בהלכה
תשובה על השאלה: אחד ממצוות החג הוא קריאת המגילה, איזה דברים חשובים בקריאה ומתי קוראים את המגילה ביום י"ד ומתי בט"ו, ואיזה ערים הם נחשבות סמוכות למוקפות חומה?
לצפייה לחץ כאן...
 

פרשת זכור הרב אשר זנזורי
קטגוריה: שאלות ותשובות בהלכה
תשובה על השאלה: שבת שלפני פורים קוראים אנו את פרשת זכור על מחיית עמלק, מי חייב בפרשה זו ומתי זמנה, ומה דין הנשים בכך?
לצפייה לחץ כאן...