pesah
הלכות חג הפסח לקריאה ולצפייה, סרטונים מאמרים והרצאות.
 ה
ברוכים הבאים למדריך המלא לחג הפסח!
במדריך זה תוכלו לצפות כיצד מתכוננים לחג הפסח, כיצד מכשירים את כלי המטבח השונים ואף לצפות ברבנו הרב דניאל זר כיצד עורכים את ליל הסדר. בנוסף הוספנו הלכות לקריאה הקשורות להכשרת המטבח ודיני ערב פסח, תענית בכורות, ליל הסדר ועוד... ולבסוף תמצאו הלכות חול המועד ושביעי של פסח לצפייה.

אל נשכח את ההלכה הראשונה של פסח, לתת מעות 'קמחא דפסחא' - עזרה למשפחות שאין להם אפשרות לעשות את חג הפסח, וכתב על זה הזוהר הקדוש שזה סוד ההצלחה של האדם לכל השנה כולה.
בכל שנה הרב דניאל זר מחלק ל-1,000 משפחות כסף לחג הפסח. עזרו לנו לעשור להם - לפרטים נוספים לחצו כאן!
חג פסח כשר ושמח.

כיצד עושים את ליל הסדר - הרב דניאל זר

סדר פסח וליל הסדר הרב דניאל זר
קטגוריה: חגים ומועדים
הלכות פסח, ביטול חמץ ועוד. ודיני ליל הסדר, כולל תפילת ערבית וכל סדר פסח עם הלכות הסבה, אכילת מצה ומרור ועוד.
לצפייה לחץ כאן...
 

הלכות הכשרת המטבח לפסח לצפייה - הרב יורם סרי

ביעור חמץ בערב פסח הרב יורם סרי
קטגוריה: מועדים
הלכות ביאור חמץ בערב פסח, דיני בדיקת חמץ ועד שריפת חמץ בבוקר ערב פסח.
לצפייה לחץ כאן...
 

הכשרת כלים ומכירת חמץ הרב יורם סרי
קטגוריה: מועדים
הלכות הכשרת המטבח לפסח, סוגי ההכשרים וכיצד מכשירים כל סוג, דיני מכירת חמץ.
לצפייה לחץ כאן...
 

הלכות פסח חלק א הרב יורם סרי
קטגוריה: מועדים
דיני חודש ניסן והלכות הכנת הבית לפסח, ניקיון החמץ ושאר דינים.
לצפייה לחץ כאן...
 

הלכות פסח חלק ב הרב יורם סרי
קטגוריה: מועדים
הלכות מוצרי מזון הכשרים לפסח והלכות הגעלת הכלים מחמץ.
לצפייה לחץ כאן...
 

הלכות פסח חלק ג הרב יורם סרי
קטגוריה: מועדים
חלק ג של הלכות פסח בעניין הלכות ודיני ליל הסדר, שתיית ארבע כוסות, אכילת מצה ודיני הסיבה.
לצפייה לחץ כאן...
 


ביאור הגדה של פסח - הרב יורם סרי

ביאור הגדה של פסח חלק א הרב יורם סרי
קטגוריה: מועדים
ביאור ההגדה של פסח, ירידת עם ישראל למצרים, קושי השעבוד ולידת משה רבנו.
לצפייה לחץ כאן...
 

ביאור הגדה של פסח חלק ב הרב יורם סרי
קטגוריה: מועדים
המשך ביאור הגדת פסח, יציאת מצרים וביזת מצרים, נס קריעת ים סוף ועוד
לצפייה לחץ כאן...
 

ביאור הגדה של פסח חלק ג הרב יורם סרי
קטגוריה: מועדים
סיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, והניסים הגדולים שנעשו לבני ישראל ביום צאתם מארץ מצרים.
לצפייה לחץ כאן...
 הלכות הכשרת המטבח לפסח לקריאה

בדיקת חמץ הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
האם מותר לדבר בזמן בדיקת חמץ? איזה דברים אסורים לפני בדיקת חמץ? איזה נר כשר לבדיקת חמץ? האם צריך לכבות את האור בזמן בדיקת חמץ?
לצפייה לחץ כאן...
 

ביטול וביעור חמץ הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
נוסח ביטול בלילה וביום, האם יכול לבטל את החמץ אחר שהגיע זמן איסור חמץ? כיצד מקיים מצוות ביעור חמץ? ומה הדין אם מצא חמץ בפסח האם מותר להגביהו?
לצפייה לחץ כאן...
 

מכירת חמץ וכשרות המצרכים לפסח הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
הלכות מכירת חמץ, האם מוכרים את הכלים של החמץ לגוי בפסח? איפה אפשר לקנות חמץ אחר הפסח? האם מותר לאכול אורז וקטנית בפסח?
לצפייה לחץ כאן...
 

כשרות הכלים והגעלתם חלק א הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
כללים בהכשרת הכלים לפסח, וסוגי הכשרת הכלים- ליבון באש, הגעלה בכלי ראשון.
לצפייה לחץ כאן...
 

כשרות הכלים והגעלתם חלק ב הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
איך מכשירים שיש וכיור לפסח? מה דינם של זכוכית? ומה דינם של כלי פורצלן?
לצפייה לחץ כאן...
 

הכשרת המטבח לפסח הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
דיני הכשרת כל כלי המטבח השונים לפסח לפי סדר האלף בית.
לצפייה לחץ כאן...
 


הלכות ערב פסח, תענית בכורות וליל הסדר לקריאה

כוס של ברכה ודין הסבה הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
כמה צריך לשתות בליל הסדר כדי לצאת ידי חובה, על איזה צד צריכים להסב, והאם אשה חייבת להסב?
לצפייה לחץ כאן...
 

ערב פסח הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
ממתי אסור לעשות מלאכה  בערב פסח, ומה הם המלאכות שאסור? והאם מותר לאכל מצה עשירה בערב פסח?
לצפייה לחץ כאן...
 

תענית בכורות הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
איך אפשר להיפטר ולא לצום תענית בכורות? ומה הדין שקונה בשר האם מותר לומר שזה בשביל פסח?
לצפייה לחץ כאן...
 

סדר קערת פסח הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
מה צריך להניח בקערת ליל הסדר, כיצד יש לנקות את החסה, ואיזה חסה עדיף לקחת, באיזה מצה ויין יוצאים ידי חובה בליל הסדר?
לצפייה לחץ כאן...
 

סדר ליל פסח חלק א הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
דיני הקידוש וטיבול הכרפס, וסדר חציית המצות.
לצפייה לחץ כאן...
 

סדר ליל פסח חלק ב הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
האם נשים חייבות לקרוא את כל סדר ההגדה, ומתי מגלים את המצה ומתי מגביהים את הכוס השניה, וסדר שפיכת היין באמירת עשרת המכות.
לצפייה לחץ כאן...
 

סדר ליל פסח חלק ג הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
סדר אכילת המצה, ומה הדין אם לא הסב, ודיני זקן וחולה.
לצפייה לחץ כאן...
 

סדר ליל פסח חלק ד הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
דיני אכילת המרור, וסדר הכריכה של המצה והמרור ואיסור אכילת זרועה הצלויה שבקערה בליל הסדר.
לצפייה לחץ כאן...
 

סדר ליל פסח חלק ה הרב רועי גנון
קטגוריה: חודש ניסן וחג הפסח
דיני האפיקומן ומה הדין אם שכח לאוכלו, ודיני יעלה ויבוא בברכת המזון בליל הסדר
לצפייה לחץ כאן...
 


הלכות חול המועד ושביעי של פסח לצפייה

הלכות חול המועד הרב יורם סרי
קטגוריה: מועדים
דיני חול המועד, איזה מלאכה מותרת ואיזה אסורה, היתר בהפסד ובדבר האבד, הלכות תפילה בחול המועד ועוד.
לצפייה לחץ כאן...
 

שביעי של פסח הרב יורם סרי
קטגוריה: מועדים
מדוע נקבע חג שביעי של פסח, קריעת ים סוף וביאור שירת הים.
לצפייה לחץ כאן...
 


הרצאות וסרטונים בנושא חג הפסח

שבת הגדול הרב צחי פודוליאנו
קטגוריה: מעגל השנה
שבת שלפני פסח נקראת שבת הגדול. אבל הרבה מאיתנו לא יודעים מדוע היא נקראת כך.
לצפייה לחץ כאן...
 

יסוד הפסח הרב צחי פודוליאנו
קטגוריה: מעגל השנה
ישנו יסוד גדול לעבודת ה', לדעת שמידת הגאווה היא מידה חזקה מאוד ששולטת בנו. אבל מימי פסח אנו למדים את האמונה והביטחון בה' יתברך.
לצפייה לחץ כאן...
 


app-pirsum