הלכות

הלכות ודינים לימות השנה ולמועדים מפי הרב רועי גנון. כעת אנו עוסקים בהלכות השכמת הבוקר הכולל הלכות נטילת ידיים, טלית, תפילין ועוד. הלכות נוספות ניתן למצוא בקטגוריות מתחת.

טלית קטן

20 ספטמבר 2016  |  נצפה 1355 פעמים
מה השיעור של טלית קטן? ומה הדין אם מחליף טלית קטן בטלית קטן אחר האם…

הטלת חוטי הציצית בבגד

12 ספטמבר 2016  |  נצפה 1503 פעמים
האם טלית של חמישה כנפות חייבת בציצית? וסדר הטלת הציציות בבגד.

ציצית חלק ג

05 ספטמבר 2016  |  נצפה 856 פעמים
האם צריך לבדוק את הציציות אם נקרעו? מה הדין אם נפלה טליתו מעליו? באיזה צבע…

ציצית חלק ב

01 אוגוסט 2016  |  נצפה 983 פעמים
האם צריך לכסות את ראשו בטלית בזמן התפילה, ומה הדין חוטי ציצית שנסתבכו האם חייב…

סדר עטיפת הטלית

25 יולי 2016  |  נצפה 1406 פעמים
סדר עטיפת הטלית כהלכתה, האם מותר לומר פסוקים בזמן התעטפות בטלית ועד מתי מותר לברך…

החייבים והפטורים בצומות

15 מרס 2013  |  נצפה 2606 פעמים
מהם החייבים בצומות ומהם הפטורים, האם מעוברות ומניקות חייבות לצום, והאם חולה חייב לצום, ומה…

ציצית חלק א

18 יולי 2016  |  נצפה 800 פעמים
ברכת הטלית, והאם מותר לנשק את הטלית אחר שברך עליה, והאם מותר להתפלל ללא טלית.

מאה ברכות

11 יולי 2016  |  נצפה 1003 פעמים
מי תיקן מאה ברכות? מנין מאה ברכות בכל יום, מאימתי מונין מנין מאה ברכות?

ברכות התורה חלק ב

04 יולי 2016  |  נצפה 1461 פעמים
המשך דיני ברכות התורה: האם ברכת "אהבת עולם" פוטרת את ברכות התורה? אם ישן על…
עמוד 7 מתוך 22