הלכות

הלכות ודינים לימות השנה ולמועדים מפי הרב רועי גנון. כעת אנו עוסקים בהלכות השכמת הבוקר הכולל הלכות נטילת ידיים, טלית, תפילין ועוד. הלכות נוספות ניתן למצוא בקטגוריות מתחת.

מאה ברכות

11 יולי 2016  |  נצפה 958 פעמים
מי תיקן מאה ברכות? מנין מאה ברכות בכל יום, מאימתי מונין מנין מאה ברכות?

ברכות התורה חלק ב

04 יולי 2016  |  נצפה 1421 פעמים
המשך דיני ברכות התורה: האם ברכת "אהבת עולם" פוטרת את ברכות התורה? אם ישן על…

ברכות התורה חלק א

27 יוני 2016  |  נצפה 1267 פעמים
אם הסתפק אם ברך ברכות התורה או לא מה צריך לעשות? על איזה לימוד מברכים…

ברכות השחר חלק ב

15 יוני 2016  |  נצפה 1825 פעמים
עד מתי מותר לברך ברכות השחר, האם מותר לברך ברכות השחר בלילה ועוד פרטי דינים.

מנהגי חג השבועות

09 יוני 2016  |  נצפה 1746 פעמים
מנהגי חג השבועות, מדוע אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות, מי שנשאר ער כל הלילה מתי…

ברכות השחר

30 מאי 2016  |  נצפה 2159 פעמים
ביאור ברכות השחר, מדוע מברכים בלשון שלילה "שלא עשני עבד" וכו', ודיני ברכת "אלהי נשמה".

ברכת אשר יצר

23 מאי 2016  |  נצפה 4839 פעמים
מתי מברכים ברכת "אשר יצר" ומתי לא, מה יעשה אם שמע קדיש באמצע הברכה וביאור…

כוונה בברכות ובהזכרת השם

16 מאי 2016  |  נצפה 1959 פעמים
מה צריך לכוון כשמזכיר את שם השם? איך צריך לומר את שם ה' במלרע או…

נטילת ידיים במשך היום חלק ב

04 אפריל 2016  |  נצפה 1951 פעמים
האם כשנוגע בכלב או בחתול צריך ליטול ידים לאחר מכן? ומה הדין אם אין לו…
עמוד 7 מתוך 22