הלכות

הלכות ודינים לימות השנה ולמועדים מפי הרב רועי גנון. כעת אנו עוסקים בהלכות השכמת הבוקר הכולל הלכות נטילת ידיים, טלית, תפילין ועוד. הלכות נוספות ניתן למצוא בקטגוריות מתחת.

קריאת המגילה

10 מרס 2014  |  נצפה 3210 פעמים
מי חייב לשמוע את המגילה?, מה הדין אם באמצע שאדם שומע את קריאת המגילה לא…

מתנות לאביונים

04 מרס 2014  |  נצפה 3507 פעמים
הלכות מתנות לאביונים ביום הפורים, מה צריך לתת וכמה, ומי נקרא אביון אשר ראוי לתת…

מנהגי חודש אדר

24 פברואר 2014  |  נצפה 3422 פעמים
מדוע מרבים בשמחה בחודש אדר, הלכות זכר למחצית השקל ותענית אסתר.

חודש אדר

18 פברואר 2014  |  נצפה 2396 פעמים
מלחמת עמלק בעם ישראל, וחיוב פרשת זכור וחיוב שמיעת פרשת פרה.

דיני ברכות של אורח ובבית

10 פברואר 2014  |  נצפה 1759 פעמים
מי שברך בסתם על הפירות והגישו לו עוד פירות האם צריך לחזור ולברך? ומה הדין…

דינים שונים בהלכות ברכות

03 פברואר 2014  |  נצפה 1860 פעמים
באיזה יד צריך לאחוז את המאכל בשעה שמברך עליו? אם ברך בהרהור הלב האם יצא…

הפסק בין ברכה לאכילה

27 ינואר 2014  |  נצפה 1787 פעמים
מדוע אסור לדבר בין הברכה לטעימה? ומה הדין אם אדם שמע דברים שבקדושה בין הברכה…

טועה בברכות הנהנין

21 ינואר 2014  |  נצפה 3712 פעמים
מה הדין אם בירך "בורא מיני מזונות" על פרי האם יצא ידי חובה או לא?…

יום ט"ו בשבט

20 ינואר 2014  |  נצפה 6104 פעמים
מהו יום ט"ו בשבט ומדוע הוא נקרא ראש השנה לאילנות, מהות היום ודיניו.
עמוד 18 מתוך 23