הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת שבוע - ישיבת אור דוד

פרשת פקודי - התחלה טובה

טוב אחרית דבר מראשיתו אמרו חכמים. כל דבר שאדם רוצה שיהיה סופו מוצלח ישקיע בהתחלתו שיהיה טוב. אם זה בשלום בית בחינוך הילדים וגם בשגרת החיים.

פרשת ויקרא

הקורבן הוא ביטוי של הקשר הפנימי שיש לכל יהודי עם הקדוש ברוך הוא.
קטגוריה: פרשת שבוע

והייתם נקיים מישראל

כמה חשוב הוא להתבונן ולבדוק את מעשינו האם הם מתוקנים ולהיות נקיים ממשבות אחרים עלינו.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת תצוה - ברית כרותה לשפתיים

כמה חמור לקלל אדם או סתם לומר לו דבר רע, שיכול אותו רגע להיות שעת רצון ודבר זה יתקיים.

פרשת פקודי

המשכן נקרא כך - שעתיד להתמשכן מעוונותיהם של ישראל, אבל בית המקדש השלישי ירד מוכן באש מן השמים.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת כי תשא - דבר הסמוי מן העין

הנאה גדולה יש באדם להיות בולט בין החברה, אם זה בלבוש מיוחד וכן בדירה נאה ורכב יוקרתי. אבל חשוב מאוד לדעת שדבר שסמוי מן העין יש בו ברכה ושפע ודבר שמתפרסם מול כולם עין הרע שולטת בו.

פרשת ויקהל

הקב"ה מצווה אותנו להביא תרומה אל המשכן בשבילנו - לעורר את אהבתנו אל השם.
קטגוריה: פרשת שבוע

הרגל של עבירה

כמה דבר חמור הוא לחיות בעוונות ובחטאים והדבר החמור ביותר הוא להנות ולשמוח מהחטא.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת כי תשא

פעולת המצוות נכנסת בנפש האדם, ולכן יש רמ"ח מצוות עשה כנגד איבריו של האדם ושס"ה מצוות לא תעשה כנגד גידיו של האדם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת תצוה

התורה מאריכה בבגדי הכהן הגדול ללמד אותנו שכל פרט בבגדיו חשובים ומכפרים על עם ישראל.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 10 מתוך 16