הצגת פריטים הקשורים לתגית: בין המצרים - ישיבת אור דוד

תשעה באב

כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו - כך אנו צריכים לראות את צער השכינה.
קטגוריה: יהדות

בית המקדש של מעלה

יהודי הפשוט ביותר מחובר לעולמות העליונים וכל עבירה קטנה שעושה גדולה הרבה יותר מטיטוס שהחריב את בית המקדש.
קטגוריה: דברי הרב

החורבן האמיתי

החורבן האמיתי לעם ישראל הוא הניתוק והשכחה את הקשר בנינו לבין בורא עולם ואת חורבן בית המקדש.
קטגוריה: שיחת השבוע

בין המצרים

מהו בין המצרים - הזמן הכי קדוש שאפשר להתקרב לבורא עולם ולהרגיש את קדושת השם.
קטגוריה: רבנים אורחים

הבכי של המלך

עם ישראל לא יודע מה הוא מפסיד שאין לו את בית המקדש, רק הקב"ה יודע, ורק הקב"ה בוכה על כך...
קטגוריה: דברי הרב

המהעגל לא נסגר

הדרשה השנתית של תשעה באב, מהות החורבן - כמה שנים אנו בגלות ואנו לא מרגישים אפילו שבית המקדש חסר לנו.
קטגוריה: חגים ומועדים

מהות בין המצרים

מהם הימים של שלשת השבועות ומה מהותם, ומה חובתנו לעשות בימים נוראים אלו...
קטגוריה: שיחת השבוע

צא מהלהבות

הדרשה השנתית של תשעה באב בו מראה לנו הרב כמה חסר לנו בית המקדש, כמה אנו משוטטים בחושך ללא קירבה לבורא עולם.
קטגוריה: יהדות

צום תשעה באב

הלכות ודיני צום תשעה באב, חמישה עינויים האסורים, תפילות ומוצאי תשעה באב.

ערב תשעה באב

הלכות ומנהגי ערב תשעה באב, סעודה מפסקת ותחנון.
עמוד 3 מתוך 4