הצגת פריטים הקשורים לתגית: אמונה - ישיבת אור דוד

פרשת חקת - גם לא זו תשובה

מפרשת השבוע אנו  למדים שיש מצוות שאין לנו הסבר לקיומם. ללמדנו שגם אם דרכו של הקב"ה לא מובנת או שלא קיבלנו את מה שביקשנו, צריכים להבין שגם לא זו תשובה.

בגדים לתינוק

תשובה על השאלה באתר: האם מותר לקנות עגלה, בגדים וצעצועים לתינוק טרם שהוא נולד מצד עין הרע?
קטגוריה: סגולות והנהגות

פרשת בהר - שנת שמיטה

כמה מוסר אפשר ללמוד משנת השמיטה, שכל מה שה' יתברך רוצה להחדיר בנו שאין אנו שולטים בעולם ואין בנו שום יכולת זולתו.

סיבת הסיבות

אדם צריך להיות שלם ביראת שמים, שלא לתת פתח קטן ליצר הרע להשתלט עליו.
קטגוריה: יראת שמים

פרשת שמיני - לקבל באהבה

כמה מוטל עלינו לקבל את כל מה שעובר עלינו בשמחה ובאהבה ולהבין שכל מה שה' עושה לטובה עושה.

אין אמונה בלי יראה

אדם שרוצה לזכות לאמונה צריך קודם כל לעבוד לזכות ליראת שמים ורק אח"כ יזכה לאמונה ובטחון בקב"ה.
קטגוריה: יראת שמים

מה רבו מעשיך השם

הבריאה כולה נבראה מאלפי פרטים מדוייקים ללא שום פגם - א"כ איך אפשר לומר שהכל נברא לבד מפיצוץ?
קטגוריה: דברי הרב

הכל רצון השם

כל מה שהקב"ה עושה בעולם זה רצון השם ולכן האדם צריך לשמוח בכל מה שעובר עליו כי כך רצה הקב"ה.
קטגוריה: דברי הרב

כח האמונה

עם ישראל זכה לצאת ממצרים רק בזכות האמונה שלו וכך אנו נזכה להגאל רק בזכות האמונה.
קטגוריה: רבנים אורחים

יסודות הבניין

כל מהלך חייו של האדם מתקיימים על פי היסודות של בנין האישות שבו הן במידות והן בתורה וכמה מוטלת עלינו מחוייבולת לדקדק ביסודות כחוט השערה.
קטגוריה: שיחת השבוע
עמוד 18 מתוך 24