הצגת פריטים הקשורים לתגית: אמונה - ישיבת אור דוד

הגנה טובה ממעיל פרווה

מה יכול לשמור עלינו מהקור גם ללא מעיל או כפפות - סיפור מרגש על כוחה של תפילה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

הסוד שמציל חיים

סגולה נוראה כיצד להנצל מהצרות - לעצום את העיניים ולהאמין שאין עוד מלבדו!
קטגוריה: סיפורים מהחיים

ישועת השם כהרף עין

כיצד נעבור את משברי החיים - אם נאמין באמונה שלמה שהכל מאיתו יתברך ותשועתו של השם קרובה לבוא כהרף עין.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

כל נקמה בזמנה

כמה צריכים להיזהר בנקימה ונטירה שאין אנו יודעים את דרכו של בורא עולם ואם אדם עשה לנו נזק או פגיעה צריכים אנו למחול בלב שלם.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

פרשת חקת - גם לא זו תשובה

מפרשת השבוע אנו  למדים שיש מצוות שאין לנו הסבר לקיומם. ללמדנו שגם אם דרכו של הקב"ה לא מובנת או שלא קיבלנו את מה שביקשנו, צריכים להבין שגם לא זו תשובה.

בגדים לתינוק

תשובה על השאלה באתר: האם מותר לקנות עגלה, בגדים וצעצועים לתינוק טרם שהוא נולד מצד עין הרע?
קטגוריה: סגולות והנהגות

פרשת בהר - שנת שמיטה

כמה מוסר אפשר ללמוד משנת השמיטה, שכל מה שה' יתברך רוצה להחדיר בנו שאין אנו שולטים בעולם ואין בנו שום יכולת זולתו.

סיבת הסיבות

אדם צריך להיות שלם ביראת שמים, שלא לתת פתח קטן ליצר הרע להשתלט עליו.
קטגוריה: יראת שמים

פרשת שמיני - לקבל באהבה

כמה מוטל עלינו לקבל את כל מה שעובר עלינו בשמחה ובאהבה ולהבין שכל מה שה' עושה לטובה עושה.

אין אמונה בלי יראה

אדם שרוצה לזכות לאמונה צריך קודם כל לעבוד לזכות ליראת שמים ורק אח"כ יזכה לאמונה ובטחון בקב"ה.
קטגוריה: יראת שמים
עמוד 17 מתוך 23