הצגת פריטים הקשורים לתגית: שנת שמיטה - ישיבת אור דוד

הברכה בשמיטה

גם חקלאי רחוק מתורה ומצוות שמחליט לשמור שמיטה רואה את הברכה בתבואה פי שלש בכל שנה ושנה.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

שימוש בפירות שביעית

כיצד אפשר לאכול פירות עם קדושת שביעית, ואיזה שימושים מותר לעשות עם פירות אלו.
קטגוריה: שנת שמיטה

קדושת פירות של שביעית חלק ב

האם קליפות של פירות נוהג בהם קדושת שביעית? האם בגרעיני פירות נוהג בהם קדושת שביעית? ומה הדין ביין של שביעית לגבי הקידוש האם מותר למלא עד הסוף?
קטגוריה: שנת שמיטה

קדושת פירות של שביעית חלק א

אם נשאר חלק מהפרי האם מותר לזורקו לאשפה? האם מותר לתת לתינוק פרי שיש בו קדושת שביעית?
קטגוריה: שנת שמיטה

קניית פירות וירקות בשביעית חלק ב

מה עדיף לאכול? היתר מכירה, יבול נכרי או חו"ל. סיכום השיטות והלכה למעשה.
קטגוריה: שנת שמיטה

קניית פירות וירקות בשביעית חלק א

מהו איסור ספיחים? ממה אפשר לקנות בשנת שמיטה: אוצר בית דין, יבול חו"ל או נכר, ומהו היתר מכירה?
קטגוריה: שנת שמיטה

גידולי פירות וירקות של שביעית

באיזה גידולים שייך קדושת שביעית? ומתי זמן הקובע לפרי או ירק שיהיה קדוש בקדושת שביעית?
קטגוריה: שנת שמיטה

עבודות הקרקע בשמיטה חלק ג

האם מותר ליישר אדמה בגינה? האם מותר להוציא את הקוצים מן האילן? האם מותר לרסס על האילן חומרי הדברה מפני התולעים?
קטגוריה: שנת שמיטה

עבודות הקרקע בשמיטה חלק ב

האם מותר לכסח את הדשא? האם מותר לנקות את הגינה ולעקור עשבים בשנת השמיטה?
קטגוריה: שנת שמיטה

עבודות הקרקע בשמיטה חלק א

איזה מלאכות מותר לעשות בשביעית ואיזה מלאכות אסור לעשות בשביעית? האם מותר לשתות מקולר שנמצא על צמחיה והמים נשפכים על הצמחיה?
קטגוריה: שנת שמיטה
עמוד 1 מתוך 2