הצגת פריטים הקשורים לתגית: פירות - ישיבת אור דוד

קילוף פירות בשבת חלק ב'

המשך לדיני מלאכות בורר בשבת, באילו פירות או ירקות מותר לקלף בשבת ואין חשש של איסור בורר. ומה הדין בפירות שהקליפה לא מתקפלת עם קצת מן הפרי.
קטגוריה: מלאכות שבת

סחיטת ירקות וכבושים בשבת

המשך לדיני הלכות סוחט בשבת, ובפירוט על סחיטת ירקות הכבושים והשלקות, האם מותר לסוחטם או לא?
קטגוריה: מלאכות שבת

סחיטת פירות בשבת חלק ב

המשך לדיני הלכות סחיטת פירות בשבת, פירוט רחב כיצד מותר לסחוט פירות ובאלו מקרים אסור לסוחטם.
קטגוריה: מלאכות שבת

הקדמה לסחיטת פירות בשבת

הקדמה לדיני הלכות סחיטת פירות בשבת. אילו פירות אסור לסוחטם מדאורייתא ואילו פירות מדרבנן וכן אילו פירות מותר לסוחטם בשבת.
קטגוריה: מלאכות שבת

שימוש בפירות שביעית

כיצד אפשר לאכול פירות עם קדושת שביעית, ואיזה שימושים מותר לעשות עם פירות אלו.
קטגוריה: שנת שמיטה

קדושת פירות של שביעית חלק ב

האם קליפות של פירות נוהג בהם קדושת שביעית? האם בגרעיני פירות נוהג בהם קדושת שביעית? ומה הדין ביין של שביעית לגבי הקידוש האם מותר למלא עד הסוף?
קטגוריה: שנת שמיטה

קדושת פירות של שביעית חלק א

אם נשאר חלק מהפרי האם מותר לזורקו לאשפה? האם מותר לתת לתינוק פרי שיש בו קדושת שביעית?
קטגוריה: שנת שמיטה

קניית פירות וירקות בשביעית חלק ב

מה עדיף לאכול? היתר מכירה, יבול נכרי או חו"ל. סיכום השיטות והלכה למעשה.
קטגוריה: שנת שמיטה

קניית פירות וירקות בשביעית חלק א

מהו איסור ספיחים? ממה אפשר לקנות בשנת שמיטה: אוצר בית דין, יבול חו"ל או נכר, ומהו היתר מכירה?
קטגוריה: שנת שמיטה

ברכת הפירות

הרצאה הראשונה בהלכות ברכות, מהי ברכה ופירוש המילים, והלכות ברכת הפירות.
קטגוריה: הלכות ברכות
עמוד 1 מתוך 2