הצגת פריטים הקשורים לתגית: ירקות - ישיבת אור דוד

קדושת פירות של שביעית חלק א

אם נשאר חלק מהפרי האם מותר לזורקו לאשפה? האם מותר לתת לתינוק פרי שיש בו קדושת שביעית?
קטגוריה: שנת שמיטה

קניית פירות וירקות בשביעית חלק ב

מה עדיף לאכול? היתר מכירה, יבול נכרי או חו"ל. סיכום השיטות והלכה למעשה.
קטגוריה: שנת שמיטה

קניית פירות וירקות בשביעית חלק א

מהו איסור ספיחים? ממה אפשר לקנות בשנת שמיטה: אוצר בית דין, יבול חו"ל או נכר, ומהו היתר מכירה?
קטגוריה: שנת שמיטה