שימוש בפירות שביעית

מאת: 
קטגוריה: שנת שמיטה
ת. פרסום: 08 מרס 2015
כיצד אפשר לאכול פירות עם קדושת שביעית, ואיזה שימושים מותר לעשות עם פירות אלו.
1. אסור לזרוע פירות שביעית, היינו כגון לאחר שנת השמיטה לקחת זרעים של פירות של שביעית ולזרוע אותם, משום שהתורה אמרה שפירות שביעית "לאכלה" וזריעה אינה חשובה כאכילה.

2.  אסור להוציא פירות שביעית מארץ ישראל לחוץ לארץ.

3. אסור לתת במתנה לגוי או למכור לגוי פירות שביעית, אולם גוי המתארח אצל ישראל מותר לתת לו מהפירות כדי שיאכל.

4. בכל פרי או ירק שקדוש בקדושת שביעית, ההנאה מן הפרי צריכה להיות כפי דרך רגילות העולם להנות מן הפרי, ולא ישנה ממנו להנאה אחרת, ולכן פרי או ירק שדרכו באכילה צריך לאוכלו, ופרי או ירק שדרכו בשתיה צריך לשתותו, פרי או ירק שדרכו לאוכלו חי (כגון מלפפון) אסור לאוכלו מבושל, ופרי או שדרכו לאוכלו מבושל (כגון תפוח אדמה) אסור לאוכלו חי, ופרי או ירק שדרכו לאוכלו בין חי בין מבושל (כגון עגבניה, בצל) מותר לאוכלו את הפרי או היק בין חי בין מבושל.

5. פירות שהדרך לייבשם כמו צימוקים משמשים וכדומה, מותר לייבש אותם.

6. פירות שאין רגילים לעשות מהם ריבה, אסור לשנותם ולעשות מהם ריבה, אולם מקליפת הפרי מותר לעשות ריבה.

7. אסור לקלקל פירות או ירקות של שביעית אפילו שזה לצורך השבחה של פירות אחרים, ולכן אסור לכבוש בחומץ של שביעית זיתים או מלפפונים משום שעל ידי כך החומץ נפסד לאכילה, וכן אין לשרות דגים במיץ לימון של שביעית כדי להוציא מרירותם כיוון שמיץ הלימון נפסד לאכילה.

8. פירות או ירקות שקדושים בקדושת שביעית ואין הדרך לסוחטם (כגון תפוח, אבטיח, וכדומה), אסור לסוחטם משום שעל ידי כך נפסדים שהרי הם יותר חשובים באכילה, אולם פירות שהדרך כן לסוחטם (כגון תפוזים, ענבים, וכדומה) מותר לסוחטם, ונוהג במיץ שלהם קדושת שביעית, וצריך לנהוג בו כמו פירות שיש בהם קדושת שביעית, וכן מותר לסחוט לימון שיש בו קדושת שביעית על גבי סלט וכדומה, כיוון שיש רגילות לסחוט לימון על דברי המאכל, ויש לנהוג במיץ שנסחט בקדושת שביעית, (ולכן אסור לזורקו וכל דיני שמירת פירות שביעית, ואם רוצה לזורקו עיין במה שכתבנו במאמר "דיני פירות וירקות שקדושים בקדושת שביעית חלק א'"), אולם אם סיים את הסלט ונשאר כמות קטנה של מיץ לימון, מותר לזורקם לאשפה הרגילה כיוון שאין דרך לשמור את המיץ שנשאר.

9. מותר לרסק פירות או ירקות שדרך העולם לרסקם, כגון בננה, תפוח אדמה וכדומה, ולצורך תינוק כדי להאכילו מותר לרסק גם פירות וירקות שאין הדרך לרסקם, כגון סלק אדום וכדומה.

10. מותר לרסק פירות בפומפיה ולאחר מכן לשטוף את הפומפיה, אף על פי שיש שם מעט חתיכות שנשארו, כיוון שכך הרגילות לזרוק את מה שנשאר ולא שומרים כמות כזאת.

11. מותר לטחון בצל וכדומה כדי לתת אותם בתבשיל, וכן מותר לטחון אגוזים ושקדים וכן כיוצא בזה כדי לתת אותם בעוגה, ובלבד שיתן כמות ניכרת וטובה שיורגש הטעם שלהם בעוגה.