הקרקעות האסורות בעבודה בשמיטה

מאת: 
קטגוריה: שנת שמיטה
ת. פרסום: 24 נובמבר 2014
על איזה קרקעות חל איסור עבודה בשנת השמיטה ואיזה קרקעות מותרות לעבוד בשמיטה? האם מותר להשקות עציץ שנמצא בבית?
איסור עבודה בקרקע בשנת השמיטה נאמר בין בקרקע של שותפים, בין בקרקעות שבבעלות המדינה והעיריה, בין בקרקע של הפקר כגון: מדבר, בין בקרקע של יחיד.
בגינת הקדש כגון גינת בית הכנסת, גם כן אסור לעבוד בשנת השמיטה.
בנין מגורים שיש שם גינת נוי וכל דיירי הבנין משתתפים בהוצאות הניקיון והחשמל והחזקת הגינה, עליו לנסות בדרכי נועם להסביר לכל הדיירים את האיסור לעבוד בקרקע בשנת השמיטה, ולא יעשו את המלאכות האסורות בשנת השמיטה, ואם יש דיירים שאינם שומרי תורה ומצוות ויודע שאינו יכול להשפיע עליהם והם מביאים גנן יהודי שיעשה פעולות בקרקע, אם כן נמצא שיהודי עובד הגינה שלו והוא משלם לו כסף על כך, כדי להינצל מאיסור שיהודי עובד בקרקע שלו יש שני אפשרויות, האפשרות הראשונה- יאמר שהתשלום שלו לועד בית זה אך ורק לצרכי הבנין כגון חשמל ונקיון וכו', ולפעולות המותרות לעשות בקרקע.

האפשרות השניה- להפקיר את חלקו בגינה שבבנין, ועל ידי כך ניצל שאין עושים בקרקע שלו מלאכות בשנת השמיטה.
מותר לעבוד בקרקע שבתוך הבית או תחת מקום מקורה כגון "חממה", כיוון שנאמר בתורה "שדך לא תזרע", ולא אסרה התורה אלא שדה שהיא גלויה אבל קרקע שאינו תחת כיפת השמים אלא היא מקורה אינה דומה לשדה, ולכן אין שם שום קדושת שביעית.
מותר לשתול זרעים וכדומה בבריכות מים, כשאין שם שום עפר, משום שלא נאסרו עבודות השמיטה במים, ולכן מותר לתת גרגירי חומוס או אבוקדו במים, וכן מותר לתת פרחים במים.
בעציצים יש בזה כמה סוגים.

עציץ שבתוך הבית - מותר לעשות כל הפעולות ואין דיני שביעית נוהגים בו, כיוון שנמצא בתוך הבית והוא מקום מקורה, וגם יש ריצפה תחת העציץ (ולא צריך ריצפה ממש, אלא אפילו יש צלחת מתחת העציץ נחשבת הצלחת כריצפה).
עציץ המונח על האדמה - אפילו אם מונח על קרקע מרוצפת (היינו חצר) בין אם העציץ נקוב בין אם העציץ אינו נקוב, אסור לעבוד בו בשביעית כיוון שמונח על הקרקע ויש לו יניקה מן הקרקע.
עציץ תלוי - זה עציץ שאינו מונח על האדמה, אלא תלוי באויר מעל האדמה, אם יש לעציץ יניקה מן הקרקע, היינו שהוא נקוב מלמטה אסור לעבוד בו, אולם אם אינו נקוב ואין לו יניקה מן הקרקע מותר לעבוד בו, כיוון שאין שום נקב בכלי אזי יש בו חציצה, וגם יש רווח בין העציץ לקרקע, אולם אם העלים של העציץ הם כלפי חוץ אסור לעבוד בעציץ הזה, כיוון שסוף סוף יש לו יניקה מן הקרקע.

עציץ המונח על אדן החלון או שמונח במרפסת (מרפסת שהיא בגובה ולא כחצר שהיא על האדמה) - אם נמצא תחת כיפת השמים אזי דינו כמו שצריך לטפל בגינה וצריך לשמור דיני שביעית, ואם אינו נמצא תחת כיפת השמים ובין העציץ נקוב בין הוא לא נקוב מותר לעבוד בו בשביעית.
מותר להוציא את העציצים שבבית לכמה דקות כדי שיוכלו לשטוף את הבית, או לסדר את החדר וכדומה, ואפילו שמוציא את העציץ מתחת כיפת השמים.

מי שעובר דירה מותר לו להעביר את העציצים לדירה השניה, ואפילו שמעביר את העציץ מתחת כיפת השמים ומעל פני האדמה ואז העציץ יונק מהאדמה, בכל זאת מותר כיוון שניכר שמשום שעובר דירה עושה כן ואין כוונתו לצורך הצמח.
בכל הדברים שכתבנו שמותר לעבוד בו בשביעית, הכוונה שאין דיני שביעית נוהגת כלל ומותר לעשות את כל הפעולות כגון: לזרוע, לנטוע, להשקות וכו', וכן מותר לאכול את הפירות מה שגדל שם ואין נוהג בו שום קדושת שביעית, וכיוון שאין נוהג בפירות או בירקות הללו שום קדושת שביעית צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות כמו בכל השנים ויפריש מעשר עני ולא מעשר שני.