הצגת פריטים הקשורים לתגית: תוספת שבת - ישיבת אור דוד

מצוות תוספת שבת

מהי מצוות תוספת שבת, כמה זמן צריך להוסיף מחול על הקודש והאם מותר לעשות מלאכות לאחר שקיבלנו שבת?
קטגוריה: הלכות שבת

תוספת שבת

כל הישועות שאנו צריכים בגשמיות טמונים בזמן הנוסף שאנו מקבלים את השבת קודם...
קטגוריה: מבט לחיים

תוספת שבת

השבת משפיעה על האדם שפע של ישועות ברוחניות ובגשמיות, אולם כיצד אנו יכולים לזכות לקבל את אותו שפע.
קטגוריה: מבט לחיים