הצגת פריטים הקשורים לתגית: מלאכות שבת - ישיבת אור דוד

מלאכת קוצר חלק א

הגדרות למלאכת קוצר, איזה דברים אסור לעשותם בשבת משום מלאכת קוצר ובאיזה מקומות מותר.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת זורע

הגדרות למלאכת זורע, איזה דברים אסור לעשותם בשבת משום מלאכת זורע ובאיזה מקומות מותר.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת צד

דיני מלאכת צד, האם מותר להתיז ספריי נגד יתושים, האם מותר לדרוך על נמלים בשבת, ומה עושים שיש בבית ג'וק בשבת?
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת תופר ומתיר

דיני מלאכות תופר ומתיר, מה מותר ומה אסור לחבר בשבת, האם מותר לחבר בגד ע"י סיכה בשבת.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת חורש חלק ב

המשך הלכות למלאכת חורש ופרטי דינים מה מותר לעשות בשבת ומה אסור משום חורש
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת קושר ומתיר

ביאור מלאכות קושר ומתיר, האם מותר לקשור עניבה בשבת, האם מותר להתיר שרוכים של נעליים שבסתבכו ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת מנפץ וצובע

ביאור מלאכות מנפץ, צובע, טווה ועוד. האם מותר לקפל כביסה בשבת, האם מותר לאשה להתאפר בשבת ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת חורש

הגדרות למלאכת חורש, איזה דברים אסור לעשותם בשבת משום מלאכת חורש ובאיזה מקומות מותר
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת גוזז

הלכות מלאכת גוזז בשבת, האם מותר לגעת בזקן בשבת, האם מותר להוריד את הנוצות מהעוף והאם מותר להוריד פלסתר בשבת?
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכות מבשל חלק ג

המשך דיני בישול בשבת, האם מותר להחזיר את התבשיל בשבת על הפלטה, והאם מותר להגיס את התשביל על הפלאטה.
קטגוריה: הלכות שבת
עמוד 3 מתוך 4