הצגת פריטים הקשורים לתגית: מלאכות שבת - ישיבת אור דוד

מלאכת דש חלק ב

פרטי הלכות למלאכת דש ואת הגדרותיה. מתי עוברים על מלאכת דש בשבת.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת דש חלק א

הגדרות למלאכת דש, איך היו עושים אותה במקדש ומה המלאכות שעוברים בהם על מלאכת דש בזמננו
קטגוריה: מלאכות שבת

סיכום ל"ט מלאכות שבת

קיצור כל ל"ט מלאכות שבת, מניין לומדים את המלאכות ומהן המלאכות האסורות וההלכות המסתעפות מכל מלאכה ומלאכה.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת הוצאה

דיני הוצאה מרשות לרשות בשבת. האם מותר לטלטל מפתח בשכונה, האם מותר לקחת דברים בתוך הבניין בשבת וכו'.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת מכה בפטיש

האם מותר לפתוח קופסת שימורים בשבת? ממה צריך להזהר כשלובשים חליפה חדשה בשבת? האם מותר לפתוח בקבוקים בשבת ומה הפתרון למי ששכח?
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת קוצר חלק ד

המשך למלאכת קוצר, האם מותר להשתמש בשבת בגברים המחוברים לקרקע כגון: עצים וכדומה. ומה הסבר צדדים וצדדי צדדים של האילן מתי מותר ומתי אסור.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת מבעיר ומכבה

דיני מבעיר ומכבה בשבת, מה עושים שיש שריפה בבית בשבת, במה צריך להזהר בפלטה של שבת ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת כותב ומוחק

דיני מלאכת כותב, מתי חייב על כתיבה ומתי אסור מדרבנן, האם מותר להשתמש במזגן או מקרר דיגיטלי בשבת שעושה רישומים במחשב.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת קוצר חלק ב

המשך הלכות למאכת קוצר, האם מותר ללכת על דשא במצבים שאינו מתכוון, וכן עוד דוגמאות במלאכות קוצר
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת המפשיט, המעבד, הממחק, המשרטט והמחתך

מלאכת המפשיט, המעבד, הממחק, המשרטט והמחתך, מה עושים שאין נייר חתוך בשבת מתי עוברים על איסור מוחק ומשרטט ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת
עמוד 2 מתוך 4