הצגת פריטים הקשורים לתגית: הדלקת נרות - ישיבת אור דוד

ברכת הדלקת נרות

מתי מברכים על הדלקת נרות של שבת, האם מותר לאישה ספרדיה לברך לאחר ההדלקה כמנהג האשכנזים?
קטגוריה: הלכות שבת

הדלקת נרות שבת

כמה נרות צריך להדליק בשבת, האם הגבר יכול להדליק נרות שבת, מה תעשה אישה ששכחה להדליק נרות שבת אחת?
קטגוריה: הלכות שבת

להדליק חנוכיה בבית מלון

תשובה על השאלה: איפה מדליקים נרות חנוכה כשנמצאים בבית מלון, בחדר שינה או בחדר האוכל. והאם יש להקשיב להנהלת המלון בעניין זה.
קטגוריה: חגים ומועדים

סדר הדלקת נרות חנוכה

תשובה על השאלה: מה הם סדר דיני הדלקת נרות חנוכה ומה הם הברכות להדלקה, כמה ברכות מברכים ביום הראשון ובשאר הימים.

מהם ימי החנוכה

ימי החנוכה הם סמל של יהדות אע"פ שאנחנו כל כך רחוקים מהקרבה של בורא עולם, נר החנוכה מלמד אותנו שגם נר קטן יכול לגרש הרבה מן החושך.
קטגוריה: מעגל השנה

הדלקת נרות שבת חלק ד

הלכות הדלקת נרות שבת לאישה, כיצד מדליקים נרות, מה כמות השמן הצריכה לנרות שבת, ומה הדין אם כבו הנרות לפני כניסת השבת?
קטגוריה: הלכות שבת

הדלקת נרות שבת חלק ג

אילו נשים חייבות ואילו נשים פטורות מהדלקת נרות שבת, כמה נרות שבת חייב להדליק ומה המנהגים השונים בזה.
קטגוריה: הלכות שבת

הדלקת נרות שבת

מדוע האישה צריכה להדליק נרות שבת ומה עושים אם אי אפשר להשיג נרות. האם חייב הבעל לשמוע את הברכה של ההדלקה או לא?
קטגוריה: הלכות שבת

מתארח בחג חנוכה

דין המתארח בבית חבירו בחג חנוכה, מתי ידליק וכיצד, ודין הרואה נרות חנוכה באיזה אופן יוכל לברך על ראיית הנרות.
קטגוריה: חג חנוכה

זמן הדלקת נרות

מתי צריך להדליק את נרות החנוכה, ומהן הברכות שמברכים בשעת ההדלקה?
קטגוריה: חג חנוכה
עמוד 1 מתוך 2