הצגת פריטים הקשורים לתגית: גוים - ישיבת אור דוד

מסירת מלאכה לגוי בערב שבת

האם מותר למסור למוסך שעובדים בו גויים לתקן את האוטו ביום שישי אף שיודע שיעבדו בשבת?
קטגוריה: הלכות שבת

למה הגויים שונאים אותנו

מדוע כל אומות העולם באים נגדנו ואף שאנו לא עושים שום דבר רע לאף אחד?
קטגוריה: נקודה למחשבה

חוקות הגויים

דברים האסורים משום חוקות הגויים, האם מותר לעשות לחיים ולנקוש בכוסות ועוד.
קטגוריה: מצוות שונות

אכילה ושתיה עם גוי

האם מותר לאכול דברי מאכל או להשתמש במטרנה עם אבקת חלב נכרי, מדוע אסור לאכול ולשתות עם גוי ועוד.
קטגוריה: כשרות המטבח

חלב נוכרי

כמה חמור שתית חלב נוכרי שאנשים מזלזלים בה שגורמת קטרוגים וגזרות על עם ישראל.
קטגוריה: סיפורי צדיקים