שתיית היין בקידוש

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 23 מרס 2020
כמה יין צריך לשתות מכוס הקידוש בשבת, האם כל המסובים צריכים לטעום מכוס הקידוש ועוד.
א. צריך לשתות מכוס של קידוש שיעור כמלוא לוגמיו שהוא רוב רביעית (44 גרם). וכל זה מעיקר הדין, אבל מצוה מן המובחר לשתות רביעית (86 גרם).

ב. לא ישהה מתחילת השתייה עד סופה שיעור שאפשר לשתות רביעית הלוג, ולכל הפחות לא ישהה שיעור אכילת פרס.

ג. לכתחילה צריך המקדש לשתות בעצמו רוב רביעית, ואם אינו יכול לשתות בעצמו, יתן לאחד מן המסובים שישתה רוב רביעית. ולפני שהמקדש נותן לאחד מן המסובים לשתות רוב רביעית, יטעם המקדש מעט מהיין ואחר כך יתן לאחד מן המסובים. ועל פי הסוד עדיף במקרה כזה (שהמקדש עצמו אינו יכול לשתות רוב רביעית) שיתן לשתות רוב רביעית לזכר ולא לנקבה. ובדיעבד אפילו לא שתה אחד מהמסובים רוב רביעית, אלא כל המסובים יחד שתו רוב רביעית- יצאו ידי חובה. ובלבד שלא ישהה על ידי שתיית כולם זמן של יותר מכדי אכילת פרס.

ד. מצוה מן המובחר שגם כל אחד מן המסובים יטעם מעט יין מכוס הקידוש, אף על פי שהמקדש שתה ממנו כשיעור.

ה. עדיף יותר שהמקדש ישתה מאותו כוס שקידש עליו (ולא שישפוך לכוס שני וישתה מהכוס השני). ובזמן הזה לא נמנעים לשתות מכוס ששתה ממנו חבירו מחשש חולי, כיוון שברור להם כי בעל הבית שקידש ושתה מן הכוס הוא בריא ואין בו חולי. ומכול מקום העצה הטובה היא שימזוג המקדש לאחר הקידוש חלק מן היין לכוס אחר, ומיד ישתה מהכוס שקידש עליו לפני שהמסובים שותים, ואחר כך ימזוג מהכוס השניה לכוסיות הקטנות עבור כל אחד ואחד, וכל זה הוא בתנאי שהכוס גדולה שישאר  בה רוב רביעית לאחר שימזוג לכוס השניה, שאם לא ישאר, ישתה תחילה רוב רביעית ואחר כך ימזוג להם.

ו. אם האשה אינה טהורה, יש להקל בקידוש אפילו שהיא תשתה ישר אחרי בעלה ואחר כך כל בני הבית. ואם נוהגים בביתם למזוג הקידוש לכוסיות נפרדות לכל אחד, ויש עמהם אחרים, ימזוג בעל הבית לכולם, והאשה תקח בעצמה כוסית אחת.

ז. אם המסובים לא שמעו בליל שבת את ברכת בורא פרי הגפן מהמקדש אלא שמעו רק את ברכת אשר קדשנו במצוותיו ורצה בנו וכו', יצאו הם ידי חובה. כיוון שאין כוס של קידוש תלוי בברכת בורא פרי הגפן, כי ברכת בורא פרי הגפן הוא רק בכדי שיוכל לטעום מן הכוס. אבל אם בקידוש ביום לא שמעו ברכת בורא פרי הגפן- לא יצאו ידי חובה, כיון שביום ברכת הגפן היא גוף הקידוש, ונמצא של שמעו קידוש כלל.

ח. נהגו בכל תפוצות ישראל לברך את הבנים והבנות בליל שבת, ורשאים ההורים לברך את ילדיהם בברכת כהנים כשהם סומכים יד אחת של ימין על ראש המתברך, או בשתי הידים ביחד, ואין להקפיד על כך, כיון שאין כאן נשיאת כפים, ולא כוונה לקיים מצות ברכת כהנים.

ט. אם קידש ולפני שטעם ממנו נשפך כוס היין, מביא כוס אחר ומברך עליו בורא פרי הגפן ואינו צריך לחזור ולברל ברכת מקדש השבת. אבל אם היה בדעתו בשעת הברכה לשתות אחר כך עוד יין בנוסף לכוס הקידוש, אינו צריך לברך בורא פרי הגפן, אלא ישתה תיכף כוס אחר בלי ברכה, ובלבד שלא יפסיק בדיבור שלא מענין הקידוש.