כותב:
קטגוריה: הלכות שבת

האם מותר להשתמש בסבון מוצק בשבת? האם מותר להשתמש במשחת שיניים בשבת? כיצד נשים יכולות להתאפר בשבת?

א. יש להקל לבני עדות המזרח לרחוץ ידיהם בסבון בשבת, והמחמיר תבוא עליו ברכה, ולאחינו האשכנזים ראוי להם להחמיר אלא אם כן יש צורך, כגון רופא שצריך לרחוץ ידיו בסבון אחר בדיקת חולה מטעמי בריאות. ועל כל פנים ברור שעדיף יותר להשתמש במי נוזלין  (מי אמה).  ומותר להשתמש (גם לנוהגים להחמיר בסבון) בסבון אסלות (סנובון וכדומה) שנותנים בשירותים, אף על פי שבפתיחת המים נמחה חלק מהסנובון על ידי עוצמת זרם המים. וגם אם הסבון מכיל חומר חיטוי הצובע את המים-מותר להשתמש, ואין לאסור משום צובע.

ב. אסור לתת מי ורדים ושאר מי בשמים לתוך מים העומדים לרחיצה ולנטילת ידים, משום מוליד ריח.  ואם נתנם מערב שבת-מותר לרחוץ בהם בשבת.

ג. מותר מעיקר הדין להשתמש במשחת שינים על ידי מברשת, ודוקא למי שרגיל בכך, ואין חשש ודאי להוצאת דם על ידי שפשוף השינים במברשת, אבל בלאו הכי יש להחמיר. וכל ההיתר הוא רק במקום שיש צער במניעת השימוש במשחת שינים, ויזהר שלא ישטוף המברשת במים לאחר כלותו לשפשף בה שיניו, ונכון להחמיר לייחד מברשת שינים מיוחדת לשבת. ועל כל פנים ברור שעדיף יותר להשתמש בדבר נוזלי מאשר במשחה.

ד. מותר לטלטל את המגבת  לאחר שהתנגב בה ונרטבה, ואין חוששים שמא יבוא לסוחטה מן המים שבה.

ה. אסור לתלות מגבת רטובה לשם ייבושה. אבל לתלותה במקומה הרגיל מותר גם אם תתייבש שם. ואסור להניחה על יד ההסקה או על הראדיאטור של ההסקה המרכזית.

ו. מותר להשתמש במגבת עשויה נייר, אף על פי שהיא עלולה להקרע תוך כדי השימוש, וכן מותר להשתמש בממחטות נייר.

מניקור וקוסמטיקה:

ז. אסור לאשה שתעביר בשבת סרק (צבע אדום)  על פניה משום איסור צובע, ומטעם זה אסורה לכחול את עיניה. וכן אסורה להשתמש בשפתון המיועד לאודם שפתיים. גם אם השפתיים היו צבועות כבר מבעוד יום. וגם השימוש בשפתון שקוף אסור.

ח. מותר מעיקר הדין לנשים לתת פודרה (אבקת איפור) על פניהן בשבת, ואף אם הפודרה צבעונית-יש להקל, לפי שאינה מתקיימת, ובלבד שלא תהיה מעורבת במשחה או קרם. ואם פניה היו כבר משוחים במשחה מבעוד יום, אסורה לתת פודרה על פניה, גם אם הפודרה לא מעורבת במשחה, כיון שבכך האבקה נדבקת יפה לפנים.

ט. אסור לאשה למרוח משחה על פניה או ידיה לשם עידון העור.

י. אסור ליתן לקה על הצפורניים, בין אם היא צבעונית ובין אם היא שקופה.

יא. מותר לתת מי ורדים ושאר מי בושם על פניו וידיו בשבת, וכן בשיער הראש והזקן יש להקל, אבל אסור לתת מי בושם על בגד או מטפחת.

יב. מותר להשתמש בספריי של מטהר אויר, וכן בבקבוקי בושם שעל ידי לחיצה בפקק מתפזר מהבושם ומפיץ ריח טוב או בפנים.

יג. מותר לנקות את קצות הצפורניים מהלכלוך שבהן, אבל לא יגרד אגב כך מגוף הצפורניים.

יד. משקפיים אשר צבע הזגוגיות שלהם משתנה בהתאם לקרני אור השמש, שכאשר יוצא מביתו אל הרחוב נעשות כהות, וכשחוזר לבית חוזרות ומתבהרות כזכוכית רגילה- מותר להרכיבן בשבת, ואין לחוש משום צובע.

אהבתם? תנסו גם את אלו

תכנים אחרונים מאת הרב אהרן זכאי