הצגת פריטים הקשורים לתגית: תורה - ישיבת אור דוד

מלמדים ותלמוד תורה

מה החיוב ללמוד תורה בכל יום, האם גם אדם שלא מבין את התורה צריך ללמוד וכיצד פונים למורה כשאינו מבין את הנלמד.
קטגוריה: מצוות שונות

דפיקות באישון לילה

מדוע התרוצץ הרב באישון ליל בזמן עוצר לביתו של בן דודו, האם באמת הייתה לו קושיא חזקה שהוא לא יכל ליישבה...
קטגוריה: סיפורים מהחיים

האם היהודים אכזריים

תשובה על השאלה: מדוע אנו כל כך שוללים את הגרמניים האכזריים על רציחת אלפי יהודים שהתורה בעצמה אומרת למחות את עמלק, איפה הרחמים בתורה?

גדול תלמוד תורה מפיקוח נפש

אם לא בריאתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, בורא עולם אומר לנו אם יהיה רגע אחד בעולם שלא יעסקו בתורה העולם יחרב, ומה העוצמה של הלומד תורה שמצילה ושומרת על נשמות ישראל.
קטגוריה: פסק זמן

משנה כד

הוא היה אומר: הילודים למות, והמתים להחיות, והחיים לדון, לידע להודיע ולהיודע, שהוא אל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדין הוא העד, הוא בעל הדין, הוא עתיד לדון, ברוך הוא שאין לפניו לא עולה, ולא שכחה, ולא משוא פנים, ולא מקח שוחד, שהכל שלו, ודע שהכל לפי החשבון, ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך, שעל כרחך אתה נוצר, ואל כורחך אתה נולד, ואל כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת, ועל כורחך אתה עתיד לתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
קטגוריה: פרק ד

בר מצוה

מתי חוגגים בר מצוה, מה צריך לדעת לפני בר המצוה והאם הסעודה נחשבת לסעודת מצוה.
קטגוריה: מצוות שונות

אלו נעליים רווחיות יותר

מה יעץ החפץ חיים למי ששאל האם כדי להחזיק תורה או ללמוד תורה בעצמו...
קטגוריה: סיפורים מהחיים

פוליסת ביטוח לשנה

מה הזכות שזכתה האמא להשאר בחיים על אף המחלה הקשה, מה עשו ילדיה כדי שהיא תזכה לחיים...
קטגוריה: סיפורים מהחיים

החזקת תורה

מה נותן לנו זכות להנצל מכל הצרות והבעיות, מה יותר חשוב מלהחזיק תורה שמגינה עלינו מכל רע.
קטגוריה: מבט לחיים

גדול הלומד תורה

מעלה גדולה מי שזוכה למוד תורה שכל הבריאה כולה עושה רצונו והקב"ה דואג לו בכל עניניו.
קטגוריה: נקודה למחשבה
עמוד 10 מתוך 40