הצגת פריטים הקשורים לתגית: תורה - ישיבת אור דוד

ניסיונות והתמודדויות

תשובה על השאלה: מה אני עושה אם אני מתחזק ומקבל על עצמי להיות קרוב לה' יתברך, אבל למרות הכל אני נופל ומתרחק?

משנה כא

אלישע בן אבויה אומר: הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר חדש, והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר מחוק, רבי יוסי בר יהודה איש כפר הבבלי אומר: הלומד מן הקטנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגתו, והלומד מן הזקנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן.
קטגוריה: פרק ד

הכל נמצא בתורה

הילולת הצדיק רבי ישראל אבוחצירא - הבבא סאלי - כמה גדול היה בתורה וכמה עמקות הגיע חוץ מדרגותיו הרוחניות.
קטגוריה: הילולת צדיקים

משנה כ

שמואל הקטן אומר: "בנפול אויבך אל תשמח, ובכשלו אל יגל לבך, פן יראה ה' ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו".
קטגוריה: פרק ד

גדולת הרב שטיינמן

דברי חיזוק והתעוררות על גדולתו ועוצמת לימוד התורה וחייו של הרב אהרון לייב שטיינמן זצ"ל.
קטגוריה: רבנים אורחים

ממי צריכים להתפאר

אחד היסודות שאפשר ללמוד מיוסף הצדיק זה עוצמת התורה הקדושה כמה אנו צריכים להתפאר בזה שאנו לומדים תורה ונמצאים בשפיץ הפרמידה האנושית.
קטגוריה: שיחת השבוע

להמשיך לבחור שס

מה אומר כבוד הרב דניאל זר על שס ומדוע הוא רוצה לרוץ למפלגה בעיר בני ברק... מסר חשוב!
קטגוריה: נקודה למחשבה

משנה יט

רבי שמעון בן אלעזר אומר: אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו.
קטגוריה: פרק ד

משנה יח

הוא היה אומר: יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא.
ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל  חיי העולם הזה.
קטגוריה: פרק ד

מעיל אחד ויחיד

מה עושים שאין מעיל בבית והילד צריך ללכת ללמוד תורה? מקריבים הכל למען ספרי התורה שלנו.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
עמוד 9 מתוך 37