הצגת פריטים הקשורים לתגית: חג שבועות - ישיבת אור דוד

חג שבועות

הלכות חודש סיון וחג השבועות, דיני ליל שבועות מדוע נוהגים להשאר ערים כל הלילה והאם מותר לישון למי שקשה לו אח"כ בתפילת שחרית.
קטגוריה: מועדים

חג השבועות

סגולה היא בידנו ביום ערב חג השבועות לתת 104 שקלים לתלמידי חכמים והיא לזכות בחשוכי בנים. וכן כמה צריכים אנו להתרומם לקראת חג הגדול מתן תורה.
קטגוריה: מעגל השנה

להקריב זה לקבל

אדם שמקריב מעצמו לכבוד הקב"ה הוא בעצם מקבל ישועות גדולות בכל מה שהוא צריך.
קטגוריה: הילולת צדיקים

חיי דוד המלך

חיי דוד המלך הם חיים מלאי נסיונות, ורק מי שמצליח לעמוד בכל הנסיונות זוכה לראות ניסים גלויים.
קטגוריה: רבנים אורחים

מנהגי חג השבועות

מנהגי חג השבועות, מדוע אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות, מי שנשאר ער כל הלילה מתי מברך ברכות השחר ועוד.
קטגוריה: ספירת העומר

חיבור לתורה

מתקרבים אנו לחג השבועות. כמה אנחנו צריכים להגיע אליו מוכנים ומחוזקים בעניני לימוד התורה וכמה היא מחייה אותנו ומחברת אותנו לבורא עולם.
קטגוריה: שיחת השבוע

כח הצדיקים

מה גדול כוחם של הצדיקים שיודעים כל מה שנעשה בעולם וכל כוחם מאור התורה הקדושה.
קטגוריה: יהדות

איפה אתה

הקב"ה שואל כל אחד ואחד 'איפה אתה' - כולם חייבים ללכת בדרכי התורה ובדרך המצוות.
קטגוריה: עוצמת התורה

אין חיים בלי תורה

גם היום יש נחשים שמנסים להפריע אותנו מדרך התורה - אבל צריך לדעת שאין חיים בלי תורה!
קטגוריה: נקודה למחשבה

חג שבועות ותלמוד תורה

הלכות חג השבועות, דינים ומנהגים ביום קדוש זה שהוא כיום דין כמה נגזר על האדם לחדש בתורה. והלכות תלמוד תורה, איך ומתי חייב אדם ללמוד תורה.
קטגוריה: מועדים
עמוד 2 מתוך 2