הצגת פריטים הקשורים לתגית: עירוב תבשילין - ישיבת אור דוד

הלכות עירוב תבשילין

דיני הכנה מיום טוב אחד לחברו והכנה מיום טוב לשבת על ידי עירוב תבשילין.
קטגוריה: ימים נוראים