הצגת פריטים הקשורים לתגית: פסח - ישיבת אור דוד

מכירת חמץ וכשרות המצרכים לפסח

הלכות מכירת חמץ, האם מוכרים את הכלים של החמץ לגוי בפסח? איפה אפשר לקנות חמץ אחר הפסח? האם מותר לאכול אורז וקטנית בפסח?

ביטול וביעור חמץ

נוסח ביטול בלילה וביום, האם יכול לבטל את החמץ אחר שהגיע זמן איסור חמץ? כיצד מקיים מצוות ביעור חמץ? ומה הדין אם מצא חמץ בפסח האם מותר להגביהו?

סגולה לקראת חג הפסח

סגולה לפרנסה וקניית צרכי פסח ברווח למי שמספר אלו הסיפורים בשבת מברכין של חודש ניסן.
המגיד הקדוש מקאזניץ זי"ע סיפר בכל שבת מברכין ניסן אלו הג' סיפורים ומסוגלים להשפיע לבני ישראל צרכי פסח בהרחבה וכן נהגו לספר את שלשת הסיפורים האלו בשלשת סעודות השבת מברכין של חודש ניסן.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

סדר ליל פסח

סדר ליל הסדר, תפילת ערבית וסדר השולחן, סיפורים ומשלים לעריכת ליל הסדר הקדוש.
קטגוריה: חגים ומועדים

תהילתי יספרו

סדר ליל פסח ובו הלכות ודינים לליל הסדר, בדיקת חמץ, ערב פסח. משולב עם סיפורים ומעשיות מגדולי הדורות על מנת שכולם יוכלו להעביר את ליל הסדר למשפחותיהם.
קטגוריה: חגים ומועדים
עמוד 4 מתוך 4