הצגת פריטים הקשורים לתגית: פסח - ישיבת אור דוד

יסוד הפסח

ישנו יסוד גדול לעבודת ה', לדעת שמידת הגאווה היא מידה חזקה מאוד ששולטת בנו. אבל מימי פסח אנו למדים את האמונה והביטחון בה' יתברך.
קטגוריה: מעגל השנה

ליל הסדר שחל בשבת

הלכות ליל הסדר ודינים שונים שליל הסדר חל בשבת, דיני שתיית ארבע כוסות, דיני הסבה ואכילת המצות.
קטגוריה: מועדים

הכשרת כלים ומכירת חמץ

הלכות הכשרת המטבח לפסח, סוגי ההכשרים וכיצד מכשירים כל סוג, דיני מכירת חמץ.
קטגוריה: מועדים

שביעי של פסח

מדוע נקבע חג שביעי של פסח, קריעת ים סוף וביאור שירת הים.
קטגוריה: מועדים

ביאור הגדה של פסח חלק ג

סיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, והניסים הגדולים שנעשו לבני ישראל ביום צאתם מארץ מצרים.
קטגוריה: מועדים

הכשרת המטבח לפסח

דיני הכשרת כל כלי המטבח השונים לפסח לפי סדר האלף בית.

כשרות הכלים והגעלתם חלק ב

איך מכשירים שיש וכיור לפסח? מה דינם של זכוכית? ומה דינם של כלי פורצלן?

כשרות הכלים והגעלתם חלק א

כללים בהכשרת הכלים לפסח, וסוגי הכשרת הכלים- ליבון באש, הגעלה בכלי ראשון.

ביאור הגדה של פסח חלק א

ביאור ההגדה של פסח, ירידת עם ישראל למצרים, קושי השעבוד ולידת משה רבנו.
קטגוריה: מועדים

מכירת חמץ וכשרות המצרכים לפסח

הלכות מכירת חמץ, האם מוכרים את הכלים של החמץ לגוי בפסח? איפה אפשר לקנות חמץ אחר הפסח? האם מותר לאכול אורז וקטנית בפסח?
עמוד 3 מתוך 4