הצגת פריטים הקשורים לתגית: בין אדם לחברו - ישיבת אור דוד

דאגה לזולת

פעמים ואם לא רבות אנו נפגשים עם הנסיונות בבין אדם לחברו, כמה החובה שמוטלת עלינו לדאוג לשני להיות עם הלב והרגש כלפיו.
קטגוריה: שיחת השבוע

חילול השם

ימי הספירה אנו באבלות על מות תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה.
קטגוריה: מעגל השנה

כפיות טובה

חשיבות מידת הכרת הטוב, עד שאדם שיש בו כפיות טובה הוא בסכנה קיומית שעלול לכפור בטובות של הקב"ה.
קטגוריה: שיחת השבוע

קירוב הלבבות

חובת האדם להנהיג את עצמו בקירוב הלבבות עם משפחתו וחבריו, להיות אדם פנימי הבנוי מדברים קטנים אלו של דרך ארץ.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת חיי שרה - עין צרה

מיהו עפרון ולמה הוא מוזכר בתורה? הרצאה חזקה על מידת עין טובה ועין צרה.

לראות את השני

כל אחד חייב להבין ולראות את השני ולהתחזק בדברים שבבין אדם לחברו בכלל ובפרט.
קטגוריה: רבנים אורחים

זהירות מממון חברך

רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמיים.
קטגוריה: פרקי אבות

כל המרחם על הבריות

בימים הקדושים של אלול נתחזק במצוות ועבודת השם בפרט במצוות שבין אדם לחברו.
קטגוריה: ימים נוראים

מידת הענוה

בהמשך לסדרת עבודת המידות נכנס למידה החשובה ביותר - מידת הענוה - שהרבה טועים להבין טעמה.
קטגוריה: עבודת המידות

כבוד הבריות

הם אמרו שלשה שלשה דברים רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתך והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר מגחלתן שמא תיכווה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש.
קטגוריה: פרקי אבות
עמוד 17 מתוך 20