סדר ליל פסח חלק א

מאת: 
ת. פרסום: 02 אפריל 2015
דיני הקידוש וטיבול הכרפס, וסדר חציית המצות.
סדר ליל הסדר הוא: קדש, ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה.  

קדש
1. לפני הקידוש כל אחד מוזג לשני יין כדי שאחר הקידוש ישתו כוס ראשונה של ליל הסדר, ומתחילים את הקידוש רק לאחר צאת הכוכבים, וצריך לעמוד בקידוש, ובעל הבית אומר את נוסח הקידוש בקול ומתכוון להוציא את כל השומעים, והשומעים יתכוונו לצאת ידי חובה, וישמעו את על נוסח הברכה מפי בעל הבית, ולא ידברו כלל מתחילת הקידוש, וגם השומעים לא יענו "ברוך הוא וברוך שמו" אחר בעל הבית (מפני שיוצאים ידי חובה וכמו שהמברך עצמו לא יוכל באמצע הברכה לומר "ברוך הוא וברוך שמו" כי זה הפסק, כך גם השומעים לא יאמרו "ברוך הוא וברוך שמו" משום שבעל הבית שמוציאם נחשב כאילו הם בעצמם מברכים), ואחר שיסיים בעל הבית את הקידוש יענו השומעים אמן וישבו בשקט בלי לומר כלום, ויסבו כולם על צד שמאל וישתו את היין.
2. בברכת "על הגפן" שבכוס ראשונה יכוון לפטור את הכוס השניה שישתה בהמשך ליל הסדר.
3. אם רעב אחר כוס ראשונה של ליל הסדר מותר לאכול פירות ואורז ותבשיל, אולם לא יאכל הרבה כדי שיוכל לאכול את המצה לתיאבון.

ורחץ
1. אחר שסיימו את הקידוש נוטלים ידים כמו שנוטלים ידים לפני אכילת לחם, דהיינו שלוש פעמים על יד ימין ואחר כך שלוש פעמים על יד שמאל, ואחר הנטילה ינגב את ידיו ולא יברך על הנטילה הזאת, והטעם שנוטלים ידים הוא מפני שאנו באים לאכול ירק שטיבולו במשקה, וחכמים תקנו שלפני שאוכלים פירות או ירקות שהם נגועים במשקה צריך ליטול את הידים שלוש פעמים כמו שנוטלים ללחם אולם אין לברך על נטילה זו, ולכן טוב להחמיר שאחר שנטל את ידיו לא ידבר עד אחר אכילת הכרפס משום שתיכף לנטילה ברכה.
2. יזהר שלא יכוון בנטילה זו שהוא נוטל גם לסעודה של המצה, ולכן טוב שיאמר בפירוש שהוא נוטל רק לצורך אכילת הכרפס.     

כרפס
1. יקח כרפס פחות מכזית (והכרפס יהיה בדוק יפה מתולעים, ולכן יקנה כרפס מהגידולים המיוחדים שאין שם חשש תולעים), ויטבול את הכרפס בחומץ או במי מלח, ויברך על הכרפס "בורא פרי האדמה" ויאכל את הכרפס.
2. שמברך "בורא פרי האדמה" על הכרפס יכוון לפטור את המרור שיאכל בהמשך ליל הסדר.
3. אם רוצים כל אחד לוקח כרפס לעצמו ומברך, ומכל מקום עדיף יותר שבעל הבית יברך בקול ויכוון להוציא את כולם, והשומעים ישמעו את הברכה ויתכוונו לצאת ידי חובה.
4. אם אכל בטעות כזית מן הכרפס לא יברך ברכת "בורא נפשות" על הכרפס, משום שספק ברכות להקל.
5. טוב על פי הסוד להשאיר מעט כרפס בקערה שעל השולחן, כדי שסוד הקערה תהיה שלמה עד לאחר אכילת מצה והמרור.
6. אם אין לו כרפס, או שיש לו כרפס אבל שאינו נקי מתולעים, יקח ירק אחר.

יחץ
1. יקח משלוש המצות המונחות לפניו את המצה האמצעית, ויחצה את המצה האמצעית לשנים, ואת החלק הגדול ישמור לאפיקומן וישימו תחת המפה, ואת החלק הקטן יניח בקערה לצורך אכילת המצה, ולפי הקבלה נוהגים לבצוע בצורה של אות "ו" ואות "ד", והחלק הגדול יהיה בצורה של האות "ו" ויניח אותו לאפיקומן, והחלק הקטן יהיה בצורה של האות "ד" ויניח אותו בקערה לצורך אכילת המצה, ויבצע את המצות ביד ולא בסכין.
2. לכתחילה צריך לקחת מצה גדולה שיש בה שיעור יותר משני כזיתות לצורך "יחץ", (שני כזיתות זה 54 גרם לכן יקח מצה ששוקלת יותר כגון 65), כדי שגם אחרי חציית המצה לשנים יהיה בחתיכה הקטנה שיעור של כזית (27 גרם), ומכל מקום אין זה מעכב ולכן אם אין לו מצה גדולה אף פי כן יחצה את המצה לשנים, ולמרות שלא ישאר לו בחתיכה הקטנה שיעור של כזית, ובשעת אכילת המצה יוסיף על המצה הקטנה ממקום אחר עד שיהיה לו שיעור כזית.