הכשרת המטבח לפסח

מאת: 
ת. פרסום: 26 מרס 2015
דיני הכשרת כל כלי המטבח השונים לפסח לפי סדר האלף בית.
אות א'
אמיל- כלי אמיל הכשרם בהגעלה במים רותחים בכלי ראשון, וטוב להחמיר להגעילם שלוש פעמים.
ארגז לחם- הכשרו על ידי שטיפה והדחה במים צוננים.
אלמגור(מתלה לכלים ולסכו"ם)- הכשרו על ידי שטיפה והדחה במים צוננים.

אות ב'
בלנדר- צריך לפרקו ולנקות את כל חלקיו היטב ואחר כן ישטוף במים צוננים, אולם אם השתמש בבלנדר בדברים חמים כתשמישו כך הכשרו ולכן אם שפך לתוכו מים חמים מכלי ראשון הכשרו על ידי שפיכה ממים רותחים מכלי ראשון, ואם שפך לתוכו מים רותחים מכלי שני הכשרו על ידי שפיכה ממים רותחים מכלי שני, אולם הסכינים של הבלנדר צריכים תמיד הגעלה, ואם גוף הבלנדר עשוי מזכוכית למנהג הספרדים אין צריך להגעיל את הבלנדר כלל אלא ישטוף וידיח את הבלנדר וזה מועיל להכשירו אולם הסכינים של הבלנדר צריכים הגעלה כיוון שהם ממתכת.  
בקבוק תינוק- הכשרו על ידי שפיכה של מים רותחים מכלי ראשון.

אות ג'
גומי- כלי גומי הכשרם כדין כלי מתכת, (ועיין במה שכתבנו במאמר הקודם, בכלי אבן וכלי עצם).

אות ט'
טפלון- מחבת טפלון אין לו הכשר לפסח ולכן יקנה חדש אם רוצה להשתמש במחבת טפלון לימי הפסח, אולם אם רגיל להשתמש במחבת טפלון עם שמן הכשרו של מחבת טפלון על ידי הגעלה במים רותחים בכלי ראשון.

אות י'
ידיות הכלים- הכשרם כמו שמכשיר את הכלי עצמו.
יעה- יעה לאשפה הכשרה על ידי שטיפה והדחה במים רותחים.

אות כ'
כד- כד של פלסטיק שמעמיד שם את החלב, הכשרה על ידי שטיפה והדחה במים צוננים.
כוס- אם זה של זכוכית או של מתכת עיין במאמר הקודם.
כיור- שפיכה של מים רותחים מכלי ראשון, ויש מחמירים עוד לצפותו בכיור מיוחד של פלסטיק לפסח.
כירים של גז- הכשרם בהגעלה במים רותחים בכלי ראשון, ובדיעבד אם שפך עליהם ממים רותחים שבכלי ראשון הוכשרו הכירים.
כיסוי הכלים- כיסוי הכלים דינם ככל הכלים עצמם, ולכן כיסוי הסיר דינו כמו הסיר שמה שעושים סיר כדי להכשירו צריך לעשות גם לכיסוי הכלי.
כסא- הכשרו על ידי ניקוי היטב.
כף, כפית- הכשרם בהגעלה במים רותחים בכלי שני.
כף חשמלית- הכשרה על ידי שישתמש בה פעם אחת כדי לחמם את המים, ועל ידי תשמישה כך הכשרה.

אות מ'
מאזנים, מאפרה- הכשרם על ידי ניקוי היטב.
מברשת שינים- הכשרה על ידי שטיפה והדחה היטב במים צוננים, וטוב להשתמש במברשת חדשה לימי הפסח.
מגש- אם עשוי ממתכת או עשוי מזכוכית עיין במאמר הקודם.
מדוכה(מכתשת)- הכשרה על ידי הגעלה במים רותחים בכלי ראשון.
מדיח כלים- הכשרו ע ל ידי ניקוי היטב מכל שיירי המאכל, ואחר שינקהו היטב לא ישתמש בו במשך עשרים וארבע שעות, ואחר שיעברו עליו עשרים וארבע שעול ללא שימוש יפעיל את המדיח כלים עם המים החמים (וברור שלא יהיה שום כלי בתוך המדיח), ואחר כך יוכל להשתמש בו לפסח.
מזלגות- הכשרם על ידי הגעלה במים רותחים בכלי שני.
מחבת- הכשרה בהגעלה במים רותחים בכלי ראשון.
מטאטא- הכשרו על ידי ניקוי היטב.
מטחנת בשר- הכשרה על ידי הגעלה במים רותחים בכלי ראשון, וקודם ההגעלה יפרקנה היטב וינקה עם מים וסבון טוב טוב בחורים ובסדקים שלא ישאר שם שום חמץ.   
מטחנת קפה או תבלינים- אם השתמשו בה לטחינת קפה ותבלינים בלבד ללא שום תערובת חמץ ושאר מיני חמץ, הכשרה בשטיפה והדחה במים צוננים, אולם אם חושש שמא התערב חמץ בשעת טחינה, הסכינים צריכים הגעלה במים רותחים בכלי ראשון, וגוף המטחנה אם עשוי מזכוכית דינו ככל כלי הזכוכית שצריכים שטיפה והדחה היטב במים צוננים לבני ספרד (עיין במאמר "הלכות כשרות הכלים והגעלתם- חלק א'"), ואם גוף המטחנה עשוי משאר מתכות צריך הגעלה במים רותחים בכלי ראשון, ואם אי אפשר לנקות היטב את החלקים ילבן את אותם חלקים או שישתמש במטחנה מיוחדת לפסח.
מחם- הכשרו על ידי הגעלה במים רותחים בכלי ראשון, ואם השתמש בו (וגם הכיסוי למעלה) רק למים חמים הכשרו על ידי שטיפה והדחה במים צוננים.

אות מ'
מיקסר-  את גוף המיקסר צריך לנקות היטב במים חמים ובסבון (ולפני שמנקה את גוף המיקסר צריך לפרק את החלקים ששם מצטבר הלכלוך), ושאר חלקי כלי המיקסר תלוי איך השתמשו בהם, שדינם כדין כלי אבן וכלי מתכת, ועיין במאמר "המשך הלכות כשרות הכלים והגעלתם" בדיני כלי אבן.
מליחה- הכשרה על ידי ניקוי והדחה היטב במים קרים.
מיקרוגל- אם יש בו גופי חימום דינו כדין תנור אפיה (ועיין באות ת' איך מכשירים תנור אפיה), ואם המיקרוגל פועל על ידי קרינה (כמו שמצוי היום) שמשתמשים בהם רק כדי לחמם את המאכל, צריך לנקותו היטב ואחר כך יניח בו מעט מים עם סבון (ולא יניח אקונומיקה) בתוך כוס וירתיח את המים למשך כמה דקות עד שדפנות המיקרוגל יספגו את האידים, ונכון להחמיר שבמשך הפסח ישתמש בו רק על ידי קופסת פלסטיק סגורה היטב.
מסננת- יש להחמיר להשתמש במסננת שמיוחדת לפסח, משום כמעט ואי אפשר לנקותה בחורים ובסדקים.
מערוך(הכלי שאיתו לשים את הבצק)- אם אין בו חורים הכשרו בהגעלה במים רותחים בכלי ראשון, אולם אם יש בו חריצים אין להשתמש בו בפסח משום שכמעט בלתי אפשרי לנקותו בחריצים.
מפות שולחן- הכשרם על ידי כיבוס במים חמים שהיד סולדת בהם.
מפות נילון- הכשרם על ידי שטיפה והדחה, ולאחר מכן ישפוך עליהם מים חמים מכלי שני, ואם המפות עשויה מנילון עבה ואינם מתקלקלות על ידי שפיכה ממים רותחים מכלי ראשון, ויש חשש שנשפך עליהם חמץ מכלי ראשון, צריך לשפוך על המפות הללו מים רותחים מכלי ראשון.
מפות שעונית- הכשרה על ידי שטיפה וניקוי היטב, ואחר כך ישפוך על המפה מים חמים מכלי ראשון.
מצקת- הכשרה בהגעלה במים רותחים בכלי ראשון.
מקרר- הכשרו על ידי ניקוי ושטיפה יסודית במים קרים.

אות נ'
נילון(כלי נילון)- הכשרם כדין כלי אבן וכלי מתכת, שהכל תלוי איך השתמש בהם, ועיין במאמר "המשך הלכות כשרות הכלים והגעלתם" בדיני כלי אבן.
נירוסטה(כלי נירוסטה)- הכשרם כדין כלי אבן וכלי מתכת, שהכל תלוי איך השתמש בהם, ועיין במאמר "המשך הלכות כשרות הכלים והגעלתם" בדיני כלי אבן.
נפה- למנהג בני ספרד הכשרה על יד ניקוי ושטיפה היטב במים קרים (ויזהר לנקותה היטב מכל שיירי הקמח), אולם למנהג בני אשכנז אין להכשיר נפה אלא יש להשתמש בנפה מיוחדת לפסח.

אות ס'
סודה- מכשיר הסודה סטרים או הסיפולוקס, הכשרם על ידי שטיפה והדחה במים צוננים.
סיר לחץ- הכשרו על ידי הגעלה במים רותחים בכלי ראשון, וכן כל חלקיו הכשרם על ידי הגעלה במים רותחים בכלי ראשון.   
סכינים- הכשרם בהגעלה במים רותחים בכלי ראשון, אולם אין צריך שהכלי ראשון יהיה מונח על האש בשעת ההגעלה).

אות ע'
כלי עץ או עופרת או עצם- הכשרם כדין כלי אבן וכלי מתכת, שהכל תלוי איך השתמש בהם, ועיין במאמר "המשך הלכות כשרות הכלים והגעלתם" בדיני כלי אבן.

אות פ'
פורצלן- כלי פורצלן דינם ככלי חרס שאין הכשר מועיל להם.
פח אשפה- הכשרו בשטיפה והדחה במים קרים.
פלאטה- הכשרה על ידי שפיכה של מים רותחים מכלי ראשון.
פלסטיק- כלי לפלסטיק הכשרם כדין כלי אבן וכלי מתכת, שהכל תלוי איך השתמש בהם, ועיין במאמר "המשך הלכות כשרות הכלים והגעלתם" בדיני כלי אבן.

אות צ'
צלחות של מתכת- הכל תלוי איך השתמשו בהם, שאם שפכו לתוך הצלחות מכלי ראשון צריך הכשרם על ידי שפיכה ממים רותחים מכלי ראשון, ואם שפכו לתוך הצלחות מכלי שני הכשרם על ידי שפיכה ממים רותחים מכלי שני, ואם שופכים לתוך הצלחות גם מכלי ראשון וגם מכלי שני הולכים אחר רוב השימוש באותם צלחות, שאם רוב השימוש הוא ששופכים עליהם מכלי ראשון הכשרם על ידי שפיכה של מים רותחים מכלי ראשון, ואם רוב השימוש הוא ששופכים עליהם הוא מכלי שני הכשרם על ידי שפיכה של מים רותחים מכלי שני, וטוב תמיד להחמיר (אם ידוע שמשתמשים באותם צלחות גם ששופכים עליהם מכלי ראשון וגם מכלי שני) שישפוך עליהם מים רותחים מכלי ראשון.
צעצועים- הכשרם על ידי שטיפה והדחה במים קרים, ואם יש חריצים שנכנס לתוכם חמץ ואי אפשר לנקותם לא ישתמשו בהם בפסח.

אות ק'
כלי קרמיקה- כלי קרמיקה דינם ככלי חרס שאין הכשר מועיל להם.

אות ש'
שינים- הכשרם על ידי שטיפה והדחה, וינקה את שיניו לפני שמגיע זמן איסורו של אכילת חמץ.
שינים תותבות- הכשרם על ידי שטיפה והדחה במים צוננים, וטוב להחמיר לשפוך עליהם מים חמים הכלי ראשון.
שיש- כלי שיש הכשרם כדין כלי אבן וכלי מתכת, שהכל תלוי איך השתמש בהם, ועיין במאמר "המשך הלכות כשרות הכלים והגעלתם" בדיני כלי אבן.
שיש מטבח- הכשרו על ידי שפיכה של מים רותחים מכלי ראשון, ואם חושש שהשיש יהרס ישטוף את השיש היטב וינקה אותו ויכסה אותו כל ימי הפסח בנייר כסף.
שולחן- צריך לנקות אותו היטב ואחר כך ישפוך עליו מים רותחים מכלי ראשון, ואם חושש שיתקלקל השולחן ויהרס ינקה את השולחן היטב ויכסה אותו במפה, ואם רגילים להשתמש בשולחן רק על ידי ששמים מפה בכל השנה, אין צריך לשפוך עליו מים רותחים אלא ניקיון היטב ויכסה את השולחן במפה.
שפוד- הכשרו על ידי ליבון באש עד שיהיו ניצוצות של אש ניתזים ממנו.

אות ת'
תבנית אפיה- הכשרה על ידי ליבון באש עד שיהיו ניצוצות של אש ניתזים ממנו, ומשום שהם מתקלקלים על ידי ליבון באש לכן צריך לימי הפסח לקנות חדש.
תנור אפיה- הכשרו על ידי ניקיון ושטיפה היטב ואחר כך לא ישתמש בתנור במשך יממה (עשרים וארבע שעות), ואחר כך ידליק את התנור בחום הכי גבוה למשך כשעה או שעתיים.