הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

הקדמה למסכת אבות

הקדמה למסכת אבות, מקומה בש"ס, מדוע נכתבה ולמה נקראת כך, ועוד ראשית פרקים למשניות.
קטגוריה: פרק א

כי זה כל האדם

כל המהות של האדם הוא עסק התורה הקדושה ואם אדם לא לומד תורה הוא כמו חיה טורפת.
קטגוריה: עוצמת התורה

גילוי ההסתר

מגילת אסתר מלאה בניסים אך כולם נסתרים בתוך הכתובים, התפקיד שלנו הוא לגלות את ההסתר ולראות את השגחת הבורא.
קטגוריה: חגים ומועדים

בכיוון הפוך

אדם ההולך בכיוון התורה הוא הולך ישר, ומי שהולך לא בדרך התורה הרי שהוא הולך כל חייו בכיוון ההפוך.
קטגוריה: עוצמת התורה

המלחמה בדור האחרון

בדור האחרון יצר הרע ילחם בכולם דרך העיניים, אבל מי שיסתכל ויתבונן וישמור על עיניו יזכה להיות שלם.
קטגוריה: דברי הרב

שאני רעב כל העולם מת

הרצאה חזקה בסדרת עוצמת התורה, כמה אנו צריכים להתחבר לתורה עד שכל ענייני העולם הזה לא יהיו מעניינים אותנו.
קטגוריה: עוצמת התורה

טובת התפילה

אדם שלא מתפלל, אף אם משמים רוצים לתת לו משהו, לא יתנו לו עד שהוא לא יבקש.
קטגוריה: דברי הרב

מתיקות התורה הקדושה

התורה הקדושה מכילה בתוכה עריבות ומתיקות שאין לשער, כל אדם שלומד קצת תורה נמשך אל הערבות המיוחדת שבה.
קטגוריה: עוצמת התורה

והיה כעץ שתול

אדם שהולך בדרך התורה הוא כמו עץ שתול ויציב שאין דבר בעולם שיכול להזיז אותו ימין או שמאל.
קטגוריה: עוצמת התורה

לא בשמים היא

כל אדם באשר הוא יכול ללמוד תורה ולהגיע לדרגות גבוהות ולהיות תלמיד חכם אמיתי.
קטגוריה: עוצמת התורה
עמוד 43 מתוך 51