מאת:
קטגוריה: חג פורים
הלכות מתנות לאביונים ביום הפורים, מה צריך לתת וכמה, ומי נקרא אביון אשר ראוי לתת לו.
כתוב במגילת אסתר "והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים".
ויש כמה טעמים מדוע צריך לתת מתנות לאביונים ביום פורים:
1. כיוון שצריך להרבות בשמחה ביום פורים, ולכן שנותן לעני הנתינה מעוררת שמחה אצל הנותן ואצל המקבל.
2. כיוון שצריך להיות שמחים בפורים, ועניים שאין להם כסף ואוכל אין להם במה לשמוח, ולכן נותנים להם כדי לשמחם.
3. כיוון שצריך לאכול סעודה ביום פורים (כלשון הכתוב למעלה "לעשות אותם ימי משתה ושמחה"), ולעניים אין מה לאכול, לפיכך צריך לתת להם צדקה כדי שיהיו להם לצרכי סעודה.
כתבנו רק כמה טעמים ויש עוד הרבה.

ונכתוב בסיעתא דשמיא כמה מהלכות מתנות לאביונים:

1. כל אדם שהגיע לגיל 13 שנה ויום אחד, וכן כל אישה שהגיע לגיל 12 ויום אחד צריכים לתת מתנות לאביונים, ויוכל הבעל לתת מתנות לאביונים עבור אשתו ובניו ובנותיו שהגיעו לגיל מצוות.

2.צריך לתת לשני אביונים לכל אחד מתנה אחד, היינו שיתן לאביון אחד מתנה אחד ולאביון השני יתן מתנה שניה, ואם נותן לאביון אחד שני מתנות לא יצא ידי חובה, אלא צריך לחזור ולתת לעוד אביון.

3. מתנות לאביונים זה שנותן לאביון כסף או אוכל, אבל אינו יוצא ידי חובה אם נותן לאביון כלים או בגדים וכיוצא בזה.

4. מעיקר הדין אם נותן לאביון פרוטה אחת יצא ידי חובה, ובזמן הזה 10 אגורות נחשב פרוטה, ומכל מקום ירא שמים יחמיר על עצמו ויתן כשיעור שווי סעודה של לחם ולפתן (היינו משהו שנאכל עם הלחם), ועדיף לתת כשיעור שווי סעודה של ג' ביצים של פת (שזה 162 וגרם), וזה יתן לשני עניים ולשאר יתן כמתנת ידו.

5. יכול לתת מתנות לאביונים לשני אביונים שהם בעל ואשה,היינו שנותן לבעל את הכסף או המאכל, וזה מתנה לאביון אחד, ויתן לאשתו של האביון מתנה שניה (בשביל לקיים מתנות לאביונים),ויוצא ידי חובה בכך.

6. מצוות מתנות לאביונים שייכת ביום פורים ולא בלילה, ועדיף לעשותה אחר קריאת המגילה, ויכול גם לתת לפני יום פורים לגבאי צדקה מתנות לאביונים, ויאמר לגבאי צדקה שיתן את הכסף או המאכל ביום פורים ואז יוצא ידי חובה.

7. מתנות לאביונים אי אפשר לתת ממעות מעשר כספים, אולם אם נתן כבר שני מתנות לשני אביונים, ורוצה לתת לעוד אביונים רשאי לתת ממעות מעשר כספים, ואם התנה בפירוש (היינו שאמר בפה) לפני שהתחיל לקיים מעשר כספים שהוא מעשר כספים בלי נדר, ועכשיו רואה שהשעה דחוקה ואין לו כל כך כסף רשאי לתת ממעות מעשר כספים למתנות לאביונים.

8. יכול לתת מתנות לאביונים גם לעניים סתם ואין חייב לדקדק לתת לעניים ביותר, אולם צריך לתת דווקא לעניים ולכן אין לתת מתנות לאביונים לקופת צדקה.
כתב הרמב"ם (הלכות מגילה פרק ב' הלכה יז') "מוטב על האדם להרבות כמיטב יכולתו במתנות לאביונים, מאשר להרבות במשלוח מנות ובסעודת פורים, שאין שמחה גדולה ומפוארת אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה שנאמר "להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים" (עד כאן לשון הרמב"ם), ולכן ישתדל אדם כמה שיותר להרבות המתנות לאביונים, וכמו שרואים מדברי הרמב"ם שעדיף לאדם להוציא יותר כסף לצורך מתנות לאביונים ולשמח כמה שיותר אביונים מאשר לקנות משלוח מנות ולפאר בסלסלה ובממתקים, ויש ענין גדול מאוד להרבות בצדקה ביום פורים, וכבר הגמרא אומרת כל הפושט יד (בפורים) נותנים לו.

ניתן לתת מתנות לאביונים לישיבת אוד דוד, והרב דניאל זר יחלק את המעות לאברכים עמלי תורה ביום פורים.
לפרטים ותרומה און-ליין לחצו כאן!

אהבתם? תנסו גם את אלו

תכנים אחרונים מאת הרב רועי גנון