חג פורים

הלכות חג פורים, קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות ועוד.

סגולה ליום תענית אסתר

25 פברואר 2018  |  נצפה 5858 פעמים
סגולות עצומות לישועות מספר החיד"א וקב הישר ליום תענית אסתר.

משלוח מנות

11 מרס 2014  |  נצפה 5258 פעמים
איך מקיימים מצוות משלוח מנות? האם שתיה נחשב מנה? חייל שנמצא בצבא ביום פורים איך…

סעודת פורים ועל הניסים

10 מרס 2014  |  נצפה 3737 פעמים
אחד ממצוות יום הפורים הוא לעשות סעודה, כמו שרשום "לעשות אותם ימי משתה ושמחה", הלכות…

קריאת המגילה

10 מרס 2014  |  נצפה 4501 פעמים
מי חייב לשמוע את המגילה?, מה הדין אם באמצע שאדם שומע את קריאת המגילה לא…

מתנות לאביונים

04 מרס 2014  |  נצפה 4977 פעמים
הלכות מתנות לאביונים ביום הפורים, מה צריך לתת וכמה, ומי נקרא אביון אשר ראוי לתת…

מנהגי חודש אדר

24 פברואר 2014  |  נצפה 4664 פעמים
מדוע מרבים בשמחה בחודש אדר, הלכות זכר למחצית השקל ותענית אסתר.

חודש אדר

18 פברואר 2014  |  נצפה 3221 פעמים
מלחמת עמלק בעם ישראל, וחיוב פרשת זכור וחיוב שמיעת פרשת פרה.