הצגת פריטים הקשורים לתגית: שבת - ישיבת אור דוד

מלאכת מבשל

דיני מלאכת בישול, מתי חייבים על בישול בשבת, כיצד מותר להשתמש בפלאטה בשבת ועוד דיני בישול המסתעפים ממלאכה זו.
קטגוריה: הלכות שבת

מעשה שבת

דיני מעשה שבת, האם מותר להנות ממעשה של חילול שבת ועוד דינים נוספים.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת לש

דיני לישה, האם מותר ללוש מאכלים בשבת, וכל הפרטים המסתעפים ממלאכה זו.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת טוחן

דיני מלאכת טוחן, האם מותר לגרר עם פומפיה, או למרוח בננה וכו'. האם מותר לחתוך ירקות דק דק ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת

קידוש במקום סעודה חלק ב

המשך דיני קידוש במקום סעודה, מה דין הסעודה וכיצד אפשר לעשות סעודה מועטת לצאת י"ח קידוש במקום סעודה.

מלאכת בורר

דיני ברירה בשבת, האם מותר לברור כדי להגיע אל האוכל, מה התנאים שמותר לברור ומה אסור.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת דש חלק ב

האם מותר להשתמש במגבונים בשבת? המשך הלכות מלאכת דש בשבת.
קטגוריה: הלכות שבת

קדושת השבת

קדושת השבת גדולה שהיא אות בינינו לבין הקב"ה, ומי שמחלל שבת כאילו זורק את המתנה הגדולה ביותר ולא רוצה אותה.
קטגוריה: נקודה למחשבה

מלאכת דש

האם מותר לסחוט פירות בשבת, האם מותר לתת מים על קרח בשבת? כל זה נלמד במלאכת דש, פירוק דברים.
קטגוריה: הלכות שבת

השבת קודש קודשים

קדושתה של השבת גבוהה מכל המועדים ומכל החגים בפרט מי שמקדש את השבת זוכה לקדושה יתרה.
קטגוריה: שבת קודש
עמוד 25 מתוך 31